מיקרוטראומה – מקרים של פגיעות קטנות

מיקרוטראומה נקראת גם "תורת הפגיעות הזעירות". ההגדרה נותנת מענה לאנשים אשר חלו במחלות שקשורות למקצוע ולעבודה שלהם, אולם המוסד לביטוח לאומי לא הכירן כמחלות מקצוע, ולפיכך לא הוכרו כנפגעי עבודה ולא קיבלו גמלת נפגעי עבודה.

מיקרוטראומה מוגדרת כמחלה אשר נגרמה מסדרת פגיעות זעירות, שחוזרות שוב ושוב, כשכל אחת מהן "תורמת" כנזק לגוף, עד אשר עלול להיווצר נזק גדול, והוא המחלה עצמה. כל פגיעה זעירה המופיעה בצורה בודדת אינה גורמת לנזק, אך בזמן שיש מספר פגיעות זעירות יחד, הפגיעה עלולה להיות משמעותית.

המוסד לביטוח לאומי קובע שפגיעה כתוצאה מעבודה היא מחלת מקצוע או תאונת עבודה. כאשר הפגיעה מתפתחת בהדרגה, היא נחשבת למחלת מקצוע, לעומת תאונת עבודה אשר קרתה באופן פתאומי – מבחינת זמן התרחשות ומקום. בתעשייה המודרנית של ימינו, אשר דורשת תהליכים של ייצור מוצרים יחד עם התמקצעות ארוכה או מאמץ מתמשך, הכירו בכך שצירוף המקרים של הפגיעות הפתאומיות, בעלי אופי כשם שיש לתאונת עבודה, עלול לגרום למיקרוטראומה. בדרך כלל אלה הן פגיעות בגב, באיכות השמיעה ובדרכי הנשימה. הביטוח הלאומי לא מכיר במחלות נפש ובמחלות לב כמקרים של מיקרוטראומה.

תנאי ההכרה במיקרוטראומה

האדם אשר נפגע במהלך עבודתו בצורה שמוגדרת כמיקרוטראומה, חייב להוכיח כי אכן קיים קשר סיבתי וישיר בין הפגיעות הזעירות לבין מצבו הבריאותי. לאחר מכן יש צורך בקביעה רפואית שמקשרת בין הפגיעות הזעירות הקיימות בגוף לבין הופעת המחלה. ההכרה בכך שהפגיעה הנה תוצאת פגיעה מעבודה, תיבחן על פי כללים קבועים בחוק הביטוח הלאומי:

  1. אירוע שנחשב כתאונת עבודה, והפגיעות הזעירות מהוות ביחד נזק לגוף.
  2. הצגת הוכחות רפואיות שמדובר בנזק גופני אשר נגרם כתוצאה מחיבור של פגיעות זעירות, ואין מדובר בתהליך הדרגתי.
  3. הוכחת קשר סיבתי בין הפגיעות שהצטברו עם הזמן, לבין הנזק אשר נחשב כפגיעת עבודה.

הגשת תביעה במוסד לביטוח לאומי

התביעה להכרה במיקרוטראומה דומה לתביעה של אדם לצורך הכרתו כנפגע עבודה. המוסד לביטוח לאומי בודק את תביעת המיקרוטראומה בשני מסלולים: האחד– מכירים בתובע כנפגע עבודה, השני– מכירים בתובע כזכאי לאחוזי נכות, ובעקבותיהם לקצבת נכות כללית. שתי התביעות מתבצעות אמנם בצורה דומה, אולם קיים הבדל משמעותי ביניהן. המוסד לביטוח לאומי מקשה על התובעים בהכרתו במיקרוטראומה. התביעה הנה מורכבת ולא פשוטה. ההוכחה של המצב מוטלת על התובע עצמו, לעומת הוכחת המצב אשר מוטלת על נפגע עבודה עקב מכה או חבלה שקיבל בעת עבודתו. על פי רוב, הבקשה נדחית בפעם הראשונה, והתובע זכאי לפנות לבית הדין לעבודה.

ביטוח לאומי מכיר בפגיעה כמיקרוטראומה

כשהמוסד לביטוח לאומי מקבל את תביעת הנפגע, והוא מוכר כמי שנפגע בהתאם לתורת המיקרוטראומה, הוא זכאי לקבלת הזכויות אשר מגיעות לאדם נפגע עבודה. להלן הזכויות:

  1. המוסד לביטוח לאומי משלם דמי פגיעה בשל אובדן ההכנסה בעבור התקופה שהתובע לא מסוגל לעבוד, עקב הפגיעה בעבודתו או בכל עבודה אחרת מתאימה. המוסד לביטוח לאומי משלם את דמי הפגיעה לתקופה מרבית, הקבועה בחוק, ולא מעבר.
  2. התובע רשאי להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לצורך קצבת נפגע עבודה. ביטוח לאומי יזמן אותו לוועדה רפואית שתבדוק את המקרה ותקבע את דרגת הנכות. במידה ונקבעה לתובע דרגת נכות בין 9% ל-19%, הוא יקבל מענק חד פעמי. במידה ונקבעה לתובע דרגת נכות העומדת על 20% ומעלה, הוא יקבל קצבה חודשית.
  3. התובע זכאי לקבלת טיפול רפואי, טיפול לשם שיקום והחלמה, ולהיכנס למסגרת של שיקום מקצועי.

קראו עוד על מימוש זכויות רפואיות.

תוכן עניינים
Picture of דימה
דימה

דימה אחד ממייסדי האתר. מעל 10 שנות ניסיון בתחום