דרישה לפיצויים בגין תאונות תלמידים במסגרות החינוך

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

תאונות תלמידים במסגרת בית הספר, קורות לא מעט ובמקרים רבים, הן גורמות לנזק גופני לתלמיד, לעיתים אף נזק חמור מאוד. במצב שכזה, ניתן לתבוע פיצוי כספי מחברת הביטוח בה מבוטח התלמיד ואם הנזק הוא תוצאה של רשלנות של צד שלישי, אזי ניתן להגיש בנוסף, גם תביעה לפיצויים נגד הגורם המתרשל.

תביעה לפיצויים מחברת הביטוח

כל התלמידים בישראל, לרבות ילדים בגני ילדים, מבוטחים בפוליסת תאונות אישיות ובעת תאונה, אשר גרמה לנזק פיזי, ניתן לקבל פיצוי כספי מחברת הביטוח.

הזכאות לפיצוי, חשוב להבהיר, קיימת בין אם התאונה התרחשה בשטח בית הספר ובמסגרת פעילותו ובין אם היא התרחשה מחוץ לשעות הלימודים ומחוץ לשטחו של בית הספר. תשלומי הפוליסה כלולים בתשלום בו מחויבים ההורים לשלם למוסדות החינוך מדי שנה והפוליסה כוללת לרוב: כיסוי בגין נכות זמנית, כיסוי בגין נכות צמיתה ופיצוי במקרה של מוות, אם חלילה מתרחש. כמו כן, כוללת הפוליסה בדרך כלל, גם החזר הוצאות רפואיות שונות, אשר נאלצו ההורים להוציא בשל הפגיעה בילד.

הגשת תביעה בגין רשלנות

במקרה שבו תאונת תלמיד, נגרמה כתוצאה מרשלנות של צד ג', ישנה עילת תביעה נגד הגורם שהתרשל. בחלק מן המקרים, הגורם המתרשל הוא בית הספר עצמו, או הרשות המקומית, אשר לא נקטו באמצעים סבירים כדי לשמור על בטיחות התלמידים ומשום זאת נגרמה תאונה. כך למשל, במקרה שבו נפגע תלמיד ממדרכה שבורה בבית הספר, או מדלת לא תקינה של אחת הכיתות. תאונות אלו היו נמנעות לו בית הספר והרשות המקומית היו דואגים למלא את חובתם ומתחזקים את המבנה ועל כן, קמה עילת תביעה נגדם בגין רשלנות.

יש לציין, כי כאשר מדובר בתאונה אשר נגרמה בשל רשלנות, אין חובה להגיש תביעה נגד נתבע אחד בלבד, אלא ניתן לתבוע את כל מי שהיה מעורב בתאונה ותרם להתנהגות הרשלנית. כך למשל, אם התאונה התרחשה בשל שיפוץ שבוצע בבית הספר, ניתן יהיה להגיש תביעה נגד בית הספר או הרשות המקומית וכן, נגד הקבלן אשר ביצע את עבודת השיפוץ, היה ולא מילא אחר חובת הזהירות בה הוא מחויב.

הוכחת עילת הרשלנות

תביעת רשלנות בגין תאונת תלמיד, אשר הוגשה לבית המשפט, תתקבל בתנאי כי מתקיימים שלושת התנאים הבאים:

  1. קיומה של חובת זהירות והפרתה: הנתבע חב בחובת זהירות כלפי התובע והפר אותה. במקרה של תאונת תלמיד, הרי שבית הספר והרשות המקומית האחראית עליו, חבים תמיד בחובת זהירות כלפי התלמידים ועליהם לדאוג לבטיחותם האישית. כל מחדל או מעשה, אשר אינו עומד בקנה אחד עם חובת הזהירות, מהווה הפרה שלה.
  2. נגרם לנפגע נזק פיזי: לתלמיד נגרם נזק פיזי ממשי כתוצאה מהפרת חובת הזהירות. הנזק יכול להיות נזק לטווח קצר או לטווח ארוך ובלבד שמדובר בנזק גופני ממשי ולא בפגיעה מינורית.
  3. קשר סיבתי: קיים קשר סיבתי בין ההתנהגות הרשלנית לבין הנזק שנגרם. כלומר, הנזק לא היה מתרחש לולא ההתנהגות הרשלנית ואין לו מקור אחר.

כדאי לפנות לייעוץ משפטי

בכל מקרה של תאונת תלמיד, בו נגרם נזק פיזי ממשי בשל התאונה, רצוי מאוד לפנות לעורך דין מקצועי, אשר ידאג לקבלת הפיצוי הכספי הן מחברת הביטוח והן מן הגורם המתרשל, היה ומדובר ברשלנות. קבלת הפיצוי, חשוב להבהיר, אינה עניין של מה בכך והדבר כרוך בהליך בירוקרטי סבוך מול חברת הביטוח ובהליך משפטי מורכב בבית המשפט. על כן, על מנת לקבל את הפיצוי המקסימאלי לו זכאי התלמיד בשל הפגיעה, חשוב מאוד כי העניין יטופל על ידי עורך דין מומחה.

ראו גם:

מהי רשלנות רפואית?