זכויות נפגעי גזזת

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

גזזת

חוק נפגעי גזזת משנת 1995 קבע כי חולי גזזת שנפגעו מטיפולי ההקרנות שהיו נפוצים עד שנת 1959 זכאים לפיצויים כספיים מביטוח לאומי. גם השארים של הנפטרים מן המחלה זכאים לפיצויים. בין השנים 1946 ל-1960 הגזזת הייתה נפוצה בישראל בשל העלייה הגדולה, בעיקר ממדינות אסיה וצפון אפריקה.

המחלה מדבקת מאוד ולכן היו רבים שחלו בה. החוק קבע כי כל אדם שנפגע מטיפולי הגזזת (כפי שיוסבר בהמשך) יכול להגיש למשרד הבריאות בקשה לפיצוי. את הפיצויים משלם המוסד לביטוח לאומי.

מהי גזזת?

גזזת הנה מחלת עור פטרייתית לא נעימה שיכולה להופיע על שטחי עור רבים בגוף, באזור הקרקפת, על שיער הראש ואפילו בציפורניים.

המחלה נגרמת מפטרייה מסוג "דרמטופיטים" והיא מסוגלת לגרום לאדם למחלות נוספות. גזזת באה לידי ביטוי בצורת כתמים אדומים דמויי טבעות הגורמים לעקצוצים.

הטיפול בגזזת

חולי גזזת כיום מטופלים באמצעות משחות או כדורים, אך בשנים בהן המחלה הייתה נפוצה (עד 1959) הטיפול היחיד היה באמצעות הקרנות רנטגן, ששנים מאוחר יותר הסתבר שתופעות הלוואי שלהן חמורות ביותר.

בקרב רבים מחולי הגזזת שטופלו בשנים 1946 עד 1960 התגלו מחלות גידולים שפירים על קרומי המוח, וחמור מזה- גם סרטן הראש והצוואר וסרטן הדם. היו מקרים בהם חולים נפטרו כתוצאה מהטיפולים שהיו נהוגים באותו זמן.

המדינה מכירה באנשים שחלו בסוגי הסרטן המפורטים מעלה כתוצאה מאותם טיפולים שנעשו בין אותן השנים בגופים מוכרים ומעניקה להם על ידי המוסד לביטוח לאומי קצבאות ופיצויים כספיים נוספים.

פיצוי חד פעמי

פיצוי זה משולם לחולי גזזת לפי אחוזי הנכות הרפואית שנקבעה לצמיתות על ידי הוועדה הרפואית שיושבת במשרד הבריאות.

הפיצוי החד פעמי מוענק לחולי הגזזת בנוסף על הקצבה החודשית או המענק החד פעמי שמגיעים להם. הפיצוי החד פעמי משולם באופן הבא:

  • חולי גזזת שקיבלו בין 40% ל-74% נכות רפואית מקבלים פיצוי של 50,000 שקלים (צמוד מדד). נכון לינואר 2012 הפיצוי הוא על סך 90,641 שקלים.
  • חולי גזזת שקיבלו בין 75% ל-100% נכות רפואית מקבלים פיצוי של 100,000 שקלים (צמוד מדד). נכון לינואר 2012 הפיצוי הוא על סך 181,281 שקלים.

קצבה או מענק

  • קצבה חודשית- חולי גזזת שקיבלו 40% ומעלה נכות רפואית בגלל הגזזת זכאים לקצבה זו. את סכומי הקצבה מחשבים באופן הבא: סכום הקצבה הוא 25% מהשכר הממוצע בישראל- 2,155 שקלים (הסכום נכון לינואר 2012). את הסכום כופלים באחוזי הנכות וזו הקצבה המוענקת. מספר דוגמאות לקצבאות:

1. חולי גזזת שקיבלו 40% נכות רפואית זכאים לקצבה שעומדת על 862 שקלים.

2. חולי גזזת שקיבלו 70% נכות רפואית זכאים לקצבה שעומדת על 1,508 שקלים.

3. חולי גזזת שקיבלו 100% נכות רפואית זכאים לקצבה שעומדת על 2,155 שקלים.

  • מענק חד פעמי- חולי גזזת שקיבלו מהוועדה הרפואית נכות רפואית בשיעור של 5% עד 39% זכאים למענק חד פעמי במקום הקצבה החודשית. המענק שווה ל-25% מהשכר הממוצע, אותו מכפילים באחוזי הנכות ואת הסכום שהתקבל מכפילים ב-70.

זכויות השארים

אנשים שנפטרו בעקבות מחלת הגזזת מזכים את שאריהם במענק חד פעמי. ביטוח לאומי מחשב את המענק באופן הבא (כל הסכומים המפורטים נכונים לינואר 2012):

1. אלמן/ה עם ילדים זכאים ל-77,571 שקלים (25% אחוז מהשכר במשק מוכפלים ב-36).

2. אלמן/ה בלי ילדים זכאים ל-46,543 שקלים (60% מהסכום הנקוב בפסקה מספר 1).

3. יתומים (כאשר אין אלמן/ה) זכאים ל-46,543 שקלים (60% מהסכום הנקוב בפסקה מספר 1).

ראו גם:

זכויות אנשים שלקו בפסוריאזיס – מחלת עור