זכויות עובדים – ביטחון האזרחיים

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

מערכת הביטחון של מדינת ישראל כוללת בתוכה מספר שירותי ביטחון מלבד צבא הגנה לישראל ובהם: המשטרה עוסקת בשמירה על ביטחון הפנים, משמר הגבול המהווה את היחידה הקרבית של המשטרה, המוסד, שירות בתי הסוהר, שירות הביטחון הכללי, מכבי האש המשמר האזרחי שהנו יחידת המתנדבים של המשטרה והגופים האחראיים עליהם.

דיני העבודה המהווים חלק מהזכויות החברתיות במדינת ישראל נועדו להסדיר את היחסים שבין המעסיק והעובד . הזכויות המגיעות לעובד מסתמכות על הקביעה כי מתקיימים בינו  ובין המעסיק יחסי עובד מעביד.

 שוטרים, עובדי שירות בתי הסוהר, המוסד ושירות הביטחון הכללי נחשבים לפי פסיקת בית הדין הארצי כעובדי מדינה עליהם חלים יחסי עובד- מעביד אומנם מכוח נסיבות תפקידיהם אופיין של חלק מהזכויות המוענק להם שונה. כך מוגבלת לדוגמא זכותם של המשרתים בכוחות אלו להכריז על שביתה.

בדומה גם הזכות להתארגן ולהיות מיוצג על ידי ועד עובדים הדואג לזכויות המועסקים הנחשבת לזכות בסיסית של עובדים באמנות ובהצהרות של האו"ם עליהן ישראל חתומה, מוגבלת בשל המהות והאופי המיוחדים של עבודתם.

בשל איסור זה קמו התארגנויות מסוגים שונים המורכבות מאזרחים שכבר יצאו לגמלאות מגופים אלו הדואגות למתן הטבות שונות לאלו המשרתים בכוחות הביטחון.

זכויות שוטרים

אנשי משטרה זכאים במסגרת תנאי השירות שלהם לנסיעה חופשית בקווי התחבורה הציבורית מלבד בקווי הערבה ואילת שם הנסיעה חופשית למי שמשרת או גר באזורים הללו. ברכבת ישראל קיימת דרישה להשתתפות עצמית של 10 שקלים בכל נסיעה שעלותה גבוהה מסכום זה.

שוטרים שנאלצים להפסיד ימי עבודה בגלל מחלה זכאים לתשלום עבור ימי העבודה אם הוגש לצורך כך אישור רופא. בדומה בשנה הראשונה זכאי השוטר לחופשה שנתית של 12 יום, בשנה השנייה 18 ימים והחל מהשנה השלישית ל-25 ימים.

מלבד זאת מוענקות להם זכויות להלוואות, סיוע במענקי דיור, נופש שנתי וביטוח שיניים.

זכויות עובדי שירות בתי הסוהר

זכויות העובדים בשירות בתי הסוהר מוסדרות על ידי הוראות השירות. עבודתו של הסוהר יכולה להתבצע כעבודת משמרות או עבודת יום. שכר הסוהר מורכב מהדירוג של העובד, וותק, תוספות מיוחדות והחזר הוצאות.

בדומה לשוטרים גם לעובדים בשירות בתי הסוהר ישנה זכות לכלכלה שתמורתה ייגבה תשלום ממשכורתם. תנאי השירות של שוטרים במשמר הגבול שאינם חיילים בקבע מקבילים לאלו של המשטרה הכחולה.

שירות בתי הסוהר מכיר בזכותם של העובדים לחופשה שנתית, חופשת לידה, יום שבתון, חופשה ללא תשלום ועוד. סוהרים זכאים גם להשתתפות מסוימת בהכשרות מקצועיות ולימודים, מענקי דיור ועוד.

פסיקה

ע"ב 2307/08 ביטון נ' משטרת ישראל- התובע שוטר במשטרת ישראל שמשמש החל משנת 2000 בתפקיד מש"ק ערבה, כאשר לטענתו בשל הנסיבות המיוחדות של עבודתו הכוללות גם פעילויות שטח מיוחדות בגזרה זו הוא זכאי לתוספת מסוג פעילות א שניתנת בדרך כלל לאנשי משמר הגבול ולוחמים בצבא ולכרטיסי טיסה לאור העובדה שהאחים וההורים שלו גרים במרכז הארץ זאת בנוסף לתוספת פעילות ב שכבר אושרה לו.

המשטרה מצידה טוענת כי גם במצב הנוכחי התובע הוא היחיד שמקבלת תוספת פעילות ב ולא קיימת אפליה בינו ובין המשרתים במשמר הגבול או בצבא שכן תוספת פעילות א נקבעת לפי אופי היחידה בה מוצב הפרט.

כבוד שופט בית הדין האזורי בבאר שבע אילן סופר דוחה את התביעה משום שהקריטריונים הרלבנטיים לוקחים בחשבון את סוג היחידה, המיקום שלה ועוד בהם התובע אינו עומד. בדומה הוא גם אינו עומד בחלופות הקבועות להשתתפות של המשטרה בכרטיסי טיסה לשוטרים המשרתים באזור.