דיור גיל הזהב במשרד הבינוי והשיכון

תחת ניהולו של משרד הבינוי והשיכון, ישנם כ- 100 בתי דיור אשר מיועדים במיוחד עבור אוכלוסיית האנשים בגיל הזהב. בתי הדיור לגיל הזהב כוללים בתוכם כ- 11,000 דירות בנות שניים או שלושה חדרים, כאשר בכל בית דיור ישנה דירה מיוחדת בה מתגוררת אם הבית.

ישנם חדרים אשר מיועדים לחוגים ולשיעורים בתחומי עניין שונים, מועדון חברתי וחצר, בה מתנהלות פעולות גינון על ידי הדיירים הקשישים. כמו כן, ישנה במקום עובדת סוציאלית, רכזת חברתית, מטפלת המוסמכת לטיפול בקשישים, ומתקיימים גם טיולים ברחבי הארץ.

אם הבית, אשר עובדת בבתי הדיור לגיל הזהב של משרד הבינוי והשיכון היא זו שדואגת לתחזוקתו של המבנה, כאשר מצטרפים אליה אנשי תחזוקה מתחומים שונים. מרביתם של בתי הדיור מנוהלים עבור משרד הבינוי והשיכון באמצעות חברות בבעלות ממשלתית, וחלק קטן מהבתים מנוהלים באמצעות חברות פרטיות.

האנשים הזכאים לדיור בבית גיל הזהב של משרד הבינוי והשיכון

אנשים אשר הגיעו לגיל הפנסיה – אישה מגיל 60 וגבר מגיל 65, והם נחשבים חסרי דירה או שהם מתגוררים בדירות השיכון הציבורי. אנשים שמקיימים את חייהם בעזרתן של הקצבאות של ביטוח לאומי ומהבטחת הכנסה. כל זה בתנאי שאותם אנשים נמצאו כמי שמתאמים להתגורר בדיור בבית גיל הזהב, על ידי ועדת התאמה של משרד הבינוי והשיכון.

הקצאת דירות בבתים לגיל הזהב

  • 50% מהדירות מוקצות עבור אוכלוסיית העולים החדשים.
  • 50%  מהדירות מוקצות עבור אוכלוסיית הקשישים –  האזרחים הוותיקים במדינה אשר התגוררו קודם לכן בדירות של השיכון הציבורי, ופונו מהן תוך כדי פינוי יזום ולא מתוך רצונם החופשי.

הגורמים המאכלסים את האנשים הזכאים לדיור

  • אנשים אשר גרים בדירות של השיכון הציבורי והם זכאים לדיור בבית גיל הזהב של משרד הבינוי והשיכון, או עולים חדשים אשר גרים בדירות של הדיור הזמני, יופנו אל בתי גיל הזהב על ידי "ועדות האכלוס" של משרד השיכון.
  • עולים חדשים קשישים אשר נחשבים כחסרי דירה, יופנו אל הדיור בבית גיל הזהב של משרד הבינוי והשיכון על ידי "ועדות האכלוס" של משרד קליטת העלייה.

כיצד יש להגיש את הבקשה לדיור בבית גיל הזהב של משרד הבינוי והשיכון?

  • האנשים אשר מתגוררים בדירות השיכון הציבורי, יגישו את בקשתם לצורך החלפת דירה.
  • האנשים אשר נחשבים כחסרי דיור, יגישו את בקשתם לצורך דירה בשיכון הציבורי.
  • המסמכים הנלווים אותם יש לצרף לתיק הדירה בעת אכלוס חדש: ראשית, יש לצרף תעודת זהות מקורית. כאשר מדובר באזרח ותיק, יש לצרף את פרוטוקול הוועדה לאכלוס, חתום על ידיהם. כאשר מדובר בעולה חדש, יש לצרף את אישור האכלוס ממשרד הקליטה, חתום על ידיהם.

ראו גם: זכויות דיירים בדיור מוגן

זכויות דיירים בבתי אבות