זכויות למי שהופעל נגדו הוצאה לפועל

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

מערכת ההוצאה לפועל שהוקמה מכוח חוק הוצאה לפועל תשכ"ז-1967 נחשבה עד לא מזמן לזרוע המבצעת של הרשות השופטת. כך תפקידן של לשכות ההוצאה לפועל היה לממש פסקי דין שניתנו על ידי בית המשפט, שטרי חוב ומשכון. ההליכים הספציפיים והאמצעים העומדים לרשות הזוכה יכולים להשתנות.

החוק במתכונתו הנוכחית נחקק במטרה ליצור מערכת גבייה ואכיפה חוקית שתהיה יעילה עבור הזוכים אך תשמור על כבודם של החייבים, תכלית זו באה לידי ביטוי באופן בולט עוד יותר בתיקון שנערך בחוק בשנת 2009 וזכה לכינוי תיקון 29.

החוק קובע כי הזוכה לא יוכל לפעול נגדך טרם נשלחה לך אזהרה לפיה נפתח נגדך תיק הוצאה לפועל ועליך לשלם את החוב או לבצע את פסק  הדין בתוך 21 יום. במידה ואינך מסוגל לשלם את החוב כפי שנפסק, יש באפשרותך  להתייצב בתוך 21 הימים, לחקירת יכולת אצל רשם ההוצאה לפועל.

רשם ההוצאה לפועל יקבע לך צו תשלומים חדש בהתאם למידע שסיפקת במהלך הבדיקה בה תצטרך להציג הוכחות למצבך הכלכלי.

במקביל, אם מתנהלים נגדך מספר תיקים בהוצאה לפועל קיימת לך אפשרות לבקש לבצע איחוד של כל התיקים במקום לשלם כל תיק בנפרד, במידה ועמדת בתנאים שנקבעו לכך בחוק.

זכויות החייב בהליכי הגבייה

בדומה בשל הרצון לשמור על תנאי קיום בכבוד של החייבים חלות גם מגבלות על אמצעי הגבייה המשמשים את הזוכה בהליך.

ראשית, החוק אוסר על הזוכה לעקל לך תשמישי קדושה, מזון המשמש אותך ואת בני משפחתך לתקופה קצרה מ-30 יום, מיטלטלין ומכשירים המשמשים אותך לביצוע עבודתך וכלי בית הנחשבים לצרכים חיוניים לקיומם שלך ושל בני משפחתך.

כאן גם המקום להבהיר שהאמצעי שהיה מקובל לשימוש בעבר במסגרת הליכי הוצאה לפועל של מאסר חייבים עבר אף הוא שינוי משמעותי במסגרת התיקון לחוק.

כיום ניתן להוציא צו מאסר רק במקרים בהם התקיימה לך חקירת יכולת במסגרתה נקבע שאתה מסוגל לשלם את החוב אך הנך נמנע מלבצע זאת וסכום החוב בתיק עולה על 20,000 שקלים. יחד עם זאת, במקרים בהם מדובר בחוב מזונות הכללים מחמירים יותר.

במקרים של משכנתא, הכלל הוא שבקשת הביצוע תוגש רק על התשלומים שלא עמדת בהם עד למועד שנקבע בהסכם ההלוואה.

במידה ונקבע בהסכם המשכנתא עליו חתמת שהחוב ייפרע בתשלומים, הזוכה יכול להגיש את הבקשה נגדך רק עם עברו שישה חודשים מתאריך התשלום הראשון שלא שולם וסכום זה לא נפרע עד לסיום תקופת ששת החודשים.

טענות הגנה לחייב

קיימים מקרים בהם נוקט הזוכה בהליכי הוצאה לפועל למרות שהחוב שולם. במצבים אלו עומדת לזכותך טענת הגנה מיוחדת בשם טענת פרעתי, אך עליך לשים לב שחובת ההוכחה לפיה מילאת אחר החוב או פסק הדין חלה עליך ולא על הזוכה.  אם תתקבל הטענה יבוטלו הליכי ההוצאה לפועל שננקטו נגדך.

פסיקה

תיק הוצאה לפועל 312425085 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' פלוני- צו מאסר לפי החלטה שהופקה ב-16 לאפריל 2009 כאשר השאלה המשפטית היא האם תיקון 29 חל על צווי מאסר שהוצאו טרם החוק.

כבוד שופט בית משפט השלום בירושלים מרדכי בורשטיין מציין כי גישת המערכת היום היא לנקוט בהליכים בהם מידת הפגיעה בזכויות החייב היא פחותה יחסית ולכן יש לנקוט במאסר רק כאשר כלו כל הקיצים.

במקרה זה קובע השופט כי הבקשה נגד החייב לא עומדת בתנאים המחמירים שנקבעו בתיקון ולכן הוא מורה לזוכה לנקוט בהליכים לפי החקיקה החדשה.

ראו גם:

זכויות עצירים ומעצר נאשם

חוק דיור חלופי