דמי מזונות – זכויות וחובות

ישנם מקרים בהם הורים לילדים מתחת לגיל 18 אינם מתגוררים יחד. או אז דנים בסוגיית המשמורת על הילדים, על הסדרי הראייה ועל דמי מזונות שישולמו להם. פסיקת דמי מזונות קובעת כי אדם חייב בתשלום מזונות עבור ילדיו לפי הדין האישי שחל עליו. במקרים בהם לא חל על האדם דין אישי או שהדין האישי פתר אותו […]

זכויות נשים מסורבות גט

נושא הגירושין בישראל הוא מורכב ומעורר מחלוקות רבות בקרב הציבור וגופים רשמיים, התחום כולו הוא חלק מתחום רחב ובעייתי, שהוא גם ייחודי לישראל מבין שאר המדינות המערביות, נושא מוסד הנישואים והחיבור הרשמי והמחייב שלו לדת. כל נושא הפרדת דת ממדינה וכפייה דתית בישראל הוא נושא סבוך ומעורר מחלוקת לאורך עשרות שנים כבר. בתחום זה של […]