זכויות רפואיות לחולים באלצהיימר

חולי האלצהיימר זכאים לקבל עזרה בצורות שונות מטעם מוסדות וגופים שונים. חשוב מאוד שהחולים ובני משפחותיהם יהיו מודעים לזכויות חולי אלצהיימר הקבועות בחוקי המדינה ויפנו לקבלת הסיוע המגיע להם.

זכויות חולי אלצהיימר ומחלות דמנטיביות

לחולי האלצהיימר ולחולי המחלות הדמנטיביות האחרות, מגיעות זכויות אשר ניתנות על ידי מוסדות וגופים שונים. חשוב מאוד ואף רצוי שהחולים באותן המחלות ובני משפחותיהם, יהיו מודעים לכלל הזכויות, ובמידת הצורך ידעו לאן לגשת ולמי לפנות, על מנת לממש אותן ולקבל את ההטבות המגיעות להם.