זכויות מתגייסים

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

השירות בצה"ל הינו שירות חובה לכל תושב במדינת ישראל. בשל כך צה"ל דואג לכל צרכיו הבסיסיים של החייל מרגע גיוסו לצבא ועד השחרור וחזרתו לחיים האזרחיים. הצבא דואג לחייל ומעניק לו את כל זכויות הפרט הכוללים סיעוד, דיור, ביגוד, מחייה, בריאות ועוד.

הצבא מקפיד לשמור על זכויות מתגייסים. כל חייל במהלך המיונים לצבא מקבל פרופיל מסוים אשר מסווג האם הוא ישרת שירות קרבי, שירות רגיל או לא יתגייס כלל. הפרופיל נקבע בעיקר על פי המצב הבריאותי והכושר של החייל וגם על פי מבחני אישיות ושיחות מיון. חיילים אשר אינם זכאים להתגייס רשאים להגיש בקשה להתנדב לשירות הצבאי.

[addw2p name="bitahon"]

בחירת מסלול

תהליך החיול לצבא מתחיל בסביבות גיל 16 כאשר החייל מקבל לביתו טופס "מנילה" אותו הוא ויכול לפרט את ההעדפות שלו לגבי המסלול הצבאי אותו הוא מעדיף. כל המבחנים שהחייל עובר בשלב המיון הינם סודיים ולא ניתנים אפילו לחייל עצמו.

צה"ל מתחשב בבקשותיו של החייל אך החיילים משתבצים ביחידות השונות בעיקר בהתאם לצרכי הצבא. ישנה אפשרות לבקש העברה בכל שלב במהלך השירות הצבאי אך בקשה זו אינה תמיד נשקלת בחיוב. חשוב לציין ששירות צבאי מלא הינו לחייל 36 חודשים ולחיילת 24 חודשים.

סודיות המידע

צה"ל רשאי לאסוף מידע אודות החייל שהיו מידע אישי, מידע זה כמו למשל מצב בריאותי ותוצאות של בדיקות רפואיות של החייל, סיווג בטחוני של החייל, קבוצת האיכות אליה החייל משתייך ועוד. מידע זה שצה"ל אוסף הינו מידע חסוי שלא ניתן לשום גורם, מידע חסוי זה נועד אך ורק לצרכי הצבא ולשימושו בלבד.

כלכלה ובריאות

בשל העובדה שהחייל נמצא תחת תחוסו של הצבא, הוא מספק כלכלה מלאה לחייל, הכוללת מזון, מגורים וביגוד. בכל חודש משולמת משכורת בסיסית לכל חייל כשגובה המשכורת משתנה לפי אופי השירות הצבאי. אם אין חדר אוכל באותו בסיס בו משרת החייל, הוא זכאי לקבל דמי כלכלה.

גם לבריאותו של החייל צה"ל דואג, מרגע הגיוס מתבטלת באופן אוטומטי חברותו של החייל בקופת החולים אליה השתייך והצבא מספק שירותי בריאות מלאים משל עצמו. חשוב לציין שכאשר החייל משתחרר הוא חוזר לאותה קופת החולים אליה השתייך בעבר.

זכויות נוספות

כמובן שצה"ל מחויב לשמור על כבוד החיילים, הטרדה מינית אסורה, טרטור והשפלה ואלימות פיסית. כל חייל זכאי למשך 6 שעות שינה בלילה לפחות כשבמהלך הטירונות מחויב לשחרר את החייל שעה לפחות לפני השינה על מנת שיוכל להתקלח להחליף בגדים וכו'. אסור להטיל על חייל אימונים רצופים של יותר מ- 48  שעות ללא שינה.

בנוסף, זכויות החייל הלוחם, זכויות חייל בודד וזכויות חייל נשוי עומדות לרשות אלה העומדים בקריטריוניים הספציפיים לכל קבוצה.

חופשות

כל חייל זכאי ל20 ימי חופש בשנה.ניתן לקבל את ימי החופש הללו באישרו מפקד. צבירת ימי החופש משנה לשנה מתאפשרת בגובה שלא יעלה על 5.5 ימי חופש שנצברו משנה לשנה. בנוסף, שחיילים זכאים לצאת לחופשת סוף שבוע ארוכה לפחות פעם בארבעה שבועות כשבקיץ היציאה היא משעה 12:00 בצהריים ובחורף משעה 10:00 בבוקר. כשהחוק אומר כי החייל חייב להגיע לפחות שעה לפני כניסת השבת לביתו.

בנוסף ישנם חופשות מיוחדות, חופשות לרגל נישואין ועוד.

לקראת סוף השירות זכאים החיילים לקבל 'חופשת שחרור' כשאורך החופשה מותנה באופי השירות הצבאי אותו שירת החייל.