זכויות – מה מגיע לכם?

חוק הזכות לעבודה בישיבה

חוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים התשס"ז – 2007 המכונה גם חוק הקופאיות, קובע את הזכות לעבודה בישיבה. החוקחוק הזכות לעבודה בישיבה רלוונטי לכל המעבידים ומחייב כל מעביד וכל בעל עסק, לתת לעובדיו תנאי ישיבה בעבודה. בהתאם לכך נקבע שגם זכותם של מורים לשבת.

על פי החוק, מעביד חייב לאפשר מקום ישיבה לעובדיו מלבד מקרים שבהם העבודה המסוימת לא מאפשרת לשבת. בכל מקרה החוק קובע חזקה לפיה שביצוע של כל עבודה מתאפשר בישיבה. כדי לסתור חזקה זו, צריך להוכיח שהישיבה מפריעה לעבודתו של העובד.

בטרם נכנס החוק לתוקף לא כל רשתות השיווק נתנו מקום ישיבה לעובדיהם ובעיקר לקופאיות, ועובדים רבים שעסקו במסחר ושירותים לא היו זכאים לשבת בעת העבודה, והם עמדו זמן רב. החוק היום מרחיב את תנאי העבודה והזכות לשבת לעובדים בענפי מסחר ושירותים, וזאת בנוסף לעובדי המפעלים שזכאים לתנאי רווחה בעבודה על פי פקודת הבטיחות בעבודה.

ישיבה בעת ההפסקה

כאשר לא ניתן לבצע את העבודה בישיבה, חייב המעסיק לאפשר לעובד לשבת בזמן ההפסקה. המעסיק צריך לספק לעובד מושב תקין עם משענת גב.

מהן הסנקציות המוטלות על מפרי החוק?

על פי החוק, בית הדין יכול לפסוק צו מניעה וצו עשה כדי להתמודד עם מעסיק שמפר את החוק, ובנוסף גם לפסוק פיצויים נגד מפרי החוק. אם המעסיק הפר את זכות הישיבה, רשאי בית הדין לחייב אותו בפיצויים של 20,000 שח גם אם לא נגרם לעובד נזק. קבוצת עובדים יכולה להגיש גם תובענה ייצוגית בעניין הפרת החוק, אבל עובד שכפוף להסכם קיבוצי לא יוכל להגיש תביעה כזו כאשר המעסיק שלו הוא צד להסכם הקיבוצי. הבעיה העיקרית בנושא זה היא שעובדים רבים לא עומדים על זכותם לשבת במהלך העבודה ,ומעבידים מנצלים זאת ומפירים את החוק.

מן הפסיקה

פיצויים עונשיים

הוראות החוק נדונו בפסק דין מנובמבר 2011, שם פסק בית הדין הארצי לעובד שמעבידו הפר את החוק נגדו לתקופה של חודשיים וחצי, פיצויים בסך של 50,000 ש"ח כפיצויים עונשיים שמטרתם להרתיע.

זכות העבודה בישיבה הוכרה כזכות יסוד

בית הדין לעבודה דן בתביעה שהוגשה על ידי פקיד קבלה נגד מועדון כושר, וקבע פיצויים לתובע. בית הדין קבע שיש להכיר בזכות של ישיבה בעבודה – כזכות יסוד שהיא זכות חוקתית. סביבת עבודתו של עובד צריכה לממש את עיקרון כבוד האדם והרווחה שלו – לשבת בזמן העבודה וגם בהפסקה. בפסק הדין נקבע שחלק גדול מעבודת התובע יכול היה להיעשות בישיבה, שלמעשה לא היה בה כדי לפגוע בעבודתו.

כל מי שטוען שהזכות לישיבה אינה קיימת עבור עובד בשל סוג עבודתו, צריך להוכיח זאת. במקרה הנדון רוב הפעולות בוצעו בדלפק הקבלה וזאת במשך רוב שעות העבודה, והעובד לא היה חייב להסתובב. על כן נקבע שהנתבעת הפרה את החוק במקרה זה, משום שלא דאגה להציב כיסא לרווחת התובע כדי לאפשר לו לשבת. הנתבעת חויבה ב- 100,000 שח תשלום פיצויים בשל ההפרה.

רשת קרביץ תשלם פיצויים לעובדת שנאלצה לשבת רק על ארגזי קרטון

בפסקי דין רבים פסק בית המשפט פיצויים לאחר שהוכח שהנתבעים הפרו את הוראות החוק. כך למשל, רשת קרביץ חייבה בפיצוי של 12,000 שח לעובדת שלה בחנות בהרצליה, מאחר ולא אפשרו לה לשבת בזמן העבודה. העובדת שעבדה שעות ארוכות של משמרות, טענה שנאלצה לשבת על ארגזי קרטון.

רשת קפה פיצתה עובדת במסגרת הסכם פשרה

במקרה אחר רשת קפה הפועלת בתחנות דלק, פיצתה עובדת שלה במסגרת פשרה בסך של 10,000 שח בשל הפרת החוק, והתחייבה לאפשר הצבת כיסאות ישיבה לעובדיה.

דחיית תביעה של מאבטח בעניין תנאי ישיבה בעבודה

לא כל התביעות מתקבלות. באופן זה דחה בית הדין לעבודה תביעה שהגיש מאבטח נגד חברת מודיעין אזרחי, לאחר שטען שחוייב לעבוד תחת כיפת השמים ללא יכולת לשבת. בית הדין קבע באותו מקרה, שזכויותיו של התובע לא הופרו, היות והנתבעת אפשרה לו לשבת במהלך העבודה וזאת בכפוף למה שהתאפשר לו.

אולי יעניין אותך גם:

הזכות להתאגד – וועדי עובדים

דמי הבראה, ימי מחלה וימי אבל

החזר הוצאות נסיעות לשכירים

Exit mobile version