זכויות עבודה בזמן טיפולי פוריות

נשים רבות נאלצות לעבור טיפולי פוריות או טיפולי הפריה לשם כניסה להיריון. לא כל המעסיקים מקבלים בצורה יפה את העובדה כי העובדת שלהם נמצאת בטיפולים, והסיבות לכך הן היעדרויות ממקום העבודה, אשפוזים אפשריים, אפשרות כניסה להריון בעתיד ועוד.