זכויות חולי תלסמיה

דם

חולי תלסמיה בישראל זכאים למספר הטבות כספיות בגין מצבם הרפואי. בטרם נדון בזכויות המגיעות להם, כדאי להבין את מהות המחלה העצמה, מהם הסיבוכים שעלולים להיגרם בעקבותיה ומהו הטיפול המתאים לה.