חוק הדיור המוגן החדש

ביוזמה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים נחקק במאי השנה (התשע"ב- 2012) חוק הדיור המוגן שמטרתו להסדיר באופן סופי את זכויותיהם של הקשישים המתגוררים במסגרת הדיור המוגן, כמו כן מאפשר החוק החדש פיקוח מקצועי של משרד הרווחה והשירותים החברתיים על השירותים הניתנים לדיירים ושישנה הקפדה על זכויותיהם.