מי צריך חוות דעת רפואית?

חוות דעת רפואית הינה מסמך רפואי מטעם רופא בעל הכשרה רשמית, אשר כולל התייחסות למצבו הבריאותי של אדם מסוים. בימינו, כמעט כל אדם נדרש להמציא חוות דעת רפואית לגורמים מסוימים במהלך חייו, וזאת בין היתר כחלק מהליכי הקבלה לעבודה חדשה, במסגרת חתימה על פוליסת ביטוח חיים, וכדומה.