פיטורין במהלך ההריון

פיטוירן במהלך ההריון

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה וחוק עבודת נשים באים לטובת נשים הרות אשר עובדות, וקובעים שאישה בהיריון אשר עובדת (באופן זמני או באופן קבוע) במשך חצי שנה או יותר באותו מקום עבודה, תהיה מוגנת מפני פיטורין שכן למעסיקה אסור לפטר אותה, אלא אם כן הוא פונה בכתב לשר העבודה והרווחה (או לממונה על חוק עבודת נשים […]