זכויות עובדת בשמירת הריון

תקופת תשעת החודשים של ההריון הנה אחת התקופות המיוחדות ביותר בחייה של האישה. יחד עם זאת, ישנם לא מעט מצבים במהלך החודשים הללו בהם נדרשת האישה לבצע שינויים מסוימים בחייה על מנת להבטיח את תקינות בריאותם שלה ושל העובר, כאשר אחד האמצעים לבצע זאת הוא שמירת הריון.

זכויות נשים

צמד המילים "זכויות נשים" מדבר על מעמד הנשים בחברה ועל זכויותיהן, בכל גיל, בכל שכבת אוכלוסייה, ללא הבדלי גזע או דת. מדובר בזכויות נשים המקובלות על ידי ארגונים חברתיים שקבעו אותן בתהליכים סוציאליים, או שהן יכולות להיות כאלה שהחוק או המסורת הנהוגה באותה מדינה- דיכאו אותן. בישראל, החל משנות השבעים, קמו ארגוני חברה שונים ששמו […]

חוק מרשם האוכלוסין

חוק מרשם האוכלוסין עוסק בכל הנוגע לרישום אזרחים ותושבים במדינת ישראל ורישום מספר פרטים אודות כל תושב ואזרח, בספרי הממשלה שבמשרד הפנים. מטרת החוק היא, תיעוד כל לידה ופטירה וכלל החיים במדינה, רישום פרטים מזהים עבור כל תושב, לשימושים שונים. למשל, מתן מספר תעודת זהות לזיהויו וייחודי מול שאר הפריטים.

זכויות נשים בהריון

"חוק עבודת נשים" נחקק בשנת 1954 כדי להגן על זכויתיהן של נשים בשוק העבודה. זו היתה עיצומה של תקופת הצנע והנשים החלו לקחת חלק פעיל בפרנסה, לצד הטיפול בילדים ובבית. החוק קבע כללים להגנה מיוחדת על בריאות הנשים וכן כללים לגבי אשה עובדת בזמן ההריון ולאחריו. בית הדין לעבודה הוא הגוף האחראי על שיפוט במקרים […]

זכויות נשים במקום עבודה

בשנת 1988 תוקן חוק שויון הזכויות בעבודה המתייחס לאיסור אפליה על רקע מגדרי במקומות עבודה. מבחינת החוק הישראלי היה זה צעד חשוב ביותר עבור זכויות נשים במקום העבודה ונשים עובדות בכלל. אף על פי כן, נשים רבות נשאלות על התכניות לילודת ילדים בשנים הקרובות בעת ראיונות העבודה, ואף מפוטרות בגלל הריון לא מדווח. אישה אשר […]