עישון במקומות ציבוריים

העישון נחשב כאחד הגורמים הראשיים לתחלואה ולתמותה. מדי שנה נפטרים אנשים רבים כתוצאה מעישון, ועוד יותר אנשים לוקים במחלות שונות עקב כך. בשנת 1983 החלו להזהיר את הציבור הרחב בסכנה הטמונה בשימוש בטבק באמצעות הגבלת פרסומות לחברות סיגריות ולמוצרי טבק שונים. החוק אסר פרסום משבח או פומבי של המוצרים, וכאשר התאפשרה פרסומת שכזו, היה משפט […]