זכויות רפואיות לחולים בקדחת ים תיכונית משפחתית – FMF

זכויות לחולים בקדחת ים תיכונית משפחתית

מחלת הקדחת הים תיכונית יכולה להשפיע על חולים שונים באופן מגוון. לצד חולים שמגיבים היטב לטיפול התרופתי המקובל ישנם כאלה שסובלים מסיבוכים ומתסמינים שונים, ללא הטבה משמעותית. במקרים שבהם מדובר על מצב שבו סובל החולה מתסמינים קשים עד כדי קשיי תפקוד משמעותיים, עשויות להגיע לו זכויות שונות, רפואיות ואחרות. במקביל, גם כאשר מדובר על חולה […]

ביטוח תאונות לילדים

מכוח חוק חינוך חובה, זכאי גם כל תלמיד, מגיל חמש ועד גיל ארבעים וחמש לביטוח תאונות לילדים, גיל המקסימום הגבוה, שאינו תואם תלמידי בית ספר, מתאים לתמידי ישיבות, שגם הם מבוטחים. כל הורה משלם על הביטוח עם תשלומי החובה לבית הספר, מדובר בסכום מזערי, של כשלושים שקלים לשנת לימודים. ביטוח תאונות לתלמידים נכנס לחוק בשנת […]

זכויות בקופות חולים

קופות החולים הן הגוף הממונה מטעם המדינה על בריאות הציבור. כל אזרח במדינת ישראל מחויב בתשלום כספים מדי חודש למוסד לביטוח לאומי, המעביר כספים אלו בין היתר לקופות החולים, במטרה שאלו תספקנה את שירותי הבריאות הבסיסיים לאזרחי מדינת ישראל. קופות החולים נותנות את השירותים הבסיסיים של הסתכלות רופא משפחה, רופא כירורג, בדיקות גופניות שונות, רפואת […]

זכויות חולים – חוק זכויות החולה

בשנת 1996 תוקן חוק זכויות החולה שמהווה מראה ברורה למגמה המשתנה של מדינת ישראל בביסוס חוקי היסוד של אזרחי המדינה. חוק זכויות החולה מתבסס על ההכרה בכך שכל אזרח במדינה כפוף לחוק זה, שכן בשלב זה או אחר יזדקק לשירותי בריאות. החוק מתייחס ותקף בעיקר לאוכלוסיה המבוגרת יותר הנזקקת לשירותי הבריאות השונים באופן תדיר יותר. […]