Site icon זכויות – מה מגיע לכם?

יוצאים לחל"ת? אלו זכויות עובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום בעת הקורונה

משבר הקורונה העולמי תפס את כולנו לא מוכנים ושיבש את החיים של מיליוני אנשים, בישראל וברחבי העולם כולו. אנשים רביםיוצאים לחל"ת? אלו הזכויות של עובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום מצאו את עצמם עובדים פתאום מהבית וחלק מאיתנו גם הוצאו לחופשה ללא תשלום. תקופת משבר הקורונה היא תקופה לא פשוטה לאף אחד ובתקופות כאלה אנו מסתמכים על המדינה שתעזור לנו.

עובדים שיצאו לחל״ת זכאים לזכויות מהמוסד לביטוח לאומי בשל משבר הקורונה. חשוב לדעת את כל הזכויות המגיעות לכם ולהיות בקיאים בתקנות על מנת שתוכלו לקבל את כל העזרה והסיוע שמגיעים לכם. המשיכו לקרוא את המאמר ולמדו עוד זכויות עובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום.

זכאות חל"תניקים לדמי אבטלה מן המוסד לביטוח לאומי

עקב משבר הקורונה העולמי, אנשים רבים חוו פגיעה כלכלית, יש כאלה שאיבדו את עבודתם לגמרי ויש כאלה שהוצאו לחל״ת (חופשה ללא תשלום). עובדים שכירים שהוצאו לחל״ת זכאים לקבלת דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי, במידה והם עומדים בתנאים הנחוצים לכך, והם:

בזמנים רגילים, מבקשי דמי האבטלה צריכים להגיע לשירותי התעסוקה באופן פיזי, אך בשל ההגבלות והריחוק החברתי, אי אפשר לעשות זאת. על מנת לפתור את הבעיה הזו, המוסד לביטוח לאומי מאפשר לאנשים להירשם אונליין במקום להגיע פיזית למשרד התעסוקה.

חידוש תקופת החל״ת

אין צורך לחדש באופן אקטיבי את תקופת החל״ת, תקופת החל״ת תוארך באופן אוטומטי עד לתאריך ה-30.6.21. אך, במידה והמצב התעסוקתי שלכם השתנה, צריך ליידע את המוסד לביטוח לאומי לגבי זה. מי שהוצאו על ידי המעביד שלו לחל״ת, קיבל דמי אבטלה ולאחר מכן פוטר ממקום עבודתו יוכל להמשיך לקבל דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי. גם במקרה שנגמרו לאדם דמי האבטלה, הוא יוכל לקבל את התשלום עד לתאריך ה-30.6.21, בכדי לקבל הטבה זו יש לשלוח למוסד לביטוח לאומי את מכתב הפיטורים ולהמשיך את ההרשמות במשרד התעסוקה.

תגמולים לאחר תאונת עבודה מהמוסד לביטוח לאומי

אנשים אשר נפגעו במקום עבודתם (במקום עצמו, בדרך למקום העבודה או בדרך ממקום העבודה) זכאים להטבות מהמוסד לביטוח לאומי. עובדים שעברו תאונות עבודה זכאים לפיצוי עקב הפגיעה שנגרמה להם ועקב כך שהם איבדו את היכולת לעבוד בתקופה שאחרי תאונת העבודה, פיצוי זה נקרא ״דמי פגיעה״ והעובד זכאי לקבלו עד 91 ימים מקרות התאונה. בכדי לקבל פיצוי לזמן ארוך יותר, יש צורך לעבור בדיקה אצל הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי בכדי להעריך אחוזי נכות.

איך דמי פגיעה קשורים לקורונה? ובכן, אם נדבקתם במקום העבודה בקורונה ונגרם לכם נזק, ייתכן שתיהיו זכאים לקבל דמי פגיעה. למשל, אם אחד מהקולגות שלכם הגיע למשרד כאשר הוא נשא של הנגיף ועקב כך נדבקתם במחלה ונגרם לכם נזק.

אנשים רבים לא מודעים לכך שהדבקה בקורונה במקום העבודה יכולה לתת להם הטבה מהמוסד לביטוח לאומי. חשוב לדעת זאת משום שכל עזרה בעת קשה זו הינה חשובה.

חשוב לציין, שבמידה ונפגעתם כתוצאה מתאונת עבודה מומלץ לפנות לעורך דין על מנת לקבל ייעוץ מקצועי על איך כדאי לכם לפעול ולתכנן את הצעדים הבאים שעליכם לקחת, זאת על מנת שתוכלו לממש את את כל הזכויות שלכם במלואן.

Exit mobile version