זכויות נפגעי תסמונת אספרגר

תסמונת אספרגר הינה לקות התפתחותית כחלק מן ספקטרום הרצף האוטיסטי. על אף היותה חלק מן קבוצת התסמונת הנוירולוגיות בעולם האוטיזם, חשוב לציין כי למרות הקווים המשיקים לאוטיזם, תסמונת זו הינה שונה ממנה במובנים רבים.