Site icon זכויות – מה מגיע לכם?

תשלומי הורים

חוק חינוך חובה, תקף לילדים מגיל שלוש ועד כיתה יב', משמעות החוק שעל הורים לילדים מגיל שלוש לשלוח את ילדיהם למסגרות החינוך, ממשלתיות או פרטיות, על פי החוק, החינוך לכאורה בחינם.

אומנם ההורים מחויבים לשלוח את ילדיהם למסגרת חינוך, אך בפועל חלים מספר תשלומים מינימאליים על ההורים, הנחלקים לתשלומי רשות וחובה, התשלומים חלים מגיל חמש.

תשלומי חובה

בכל הקשור לתשלומי הורים, כל הורה חייב לשלם על ילדו את תשלומי הביטוח, מדובר בשני סוגי ביטוחים, הראשון הוא ביטוח תאונות אישיות והוא תקף לכל שעות היממה ולכל ימות השנה, הביטוח יכסה כל תאונה שהילד מעורב בה, החל מפיצויים בעבור נכות וכלה בתאונה המונעת מהילד ללכת לבית הספר. הביטוח לא יכלול מצבים שבהם החוק מחייב פיצוי ללא קשר לביטוח תאונות אישיות, כגון מצב בו הילד נפגע מפעילות טרור או תאונת דרכים.

התשלום עבור ביטוח תאונות לילדים בני כל הגילאים עומד על סך שלושים וארבעה שקלים לשנת לימודים. הביטוח השני הוא ביטוח עבור בריאות השן, הביטוח כולל בדיקה שנתית לכל התלמידים ועדכון ההורים על מצב השיניים, מידע הסברתי בהיקף של שלוש שעות שנתיות לפחות על ידי איש מקצוע, החל מגן חובה, בנוסף כל תלמיד זכאי לטיפול שיניים או עזרה ראשונה ברפואת השיניים. מחיר הביטוח הינו שלושים שקלים לשנה לכל הכיתות.

תשלומי רשות

מדובר בתשלומים שההורים לא מחויבים לשלם, עם זאת אסור לבית הספר למנוע את השתתפות התלמידים בפעילויות אלו בגין אי תשלום מצד ההורים בשל מצב כלכלי קשה, על בית הספר לעדכן את ההורים בקיומם של מלגות מטעם משרד החינוך. אי תשלום סעיף רשות בסל התרבות היא חלק מזכויות ההורים בחינוך.

סל תרבות

מטרת הסל לחנך את תלמידי בית הספר לאומנות, באמצעות יציאת להצגות או הזמנת אמן אורח לבית הספר, המחיר עבור סל התרבות מתחיל משבעים ותשעה שקלים עבור תלמידי הקדם יסודי ועולה בהדרגה עד לכיתה יב' לסכום של כמאה ושבעים שקלים.

מסיבת סיום

התשלום ייגבה רק בכיתות המסיימות שלב חינוכי, סיום גן חובה, חמישים וארבעה שקלים, סיום בית ספר יסודי שבעים וחמישה שקלים, חטיבת ביניים, מאה עשרים וחמישה שקלים או סיום התיכון, מאתיים שקלים.

השאלת ספרי לימוד

שירות השאלת הספרים חוסך כסף רב להורים, וניירות רבים לאיכות הסביבה, התלמידים מקבלים בתחילת שנה את כל ספרי הלימוד הנחוצים לשנת הלימודים, בהשאלה, הספרים משומשים וישובו לבית הספר עם תום שנת הלימודים, סכום השירות מאתיים ושמונים שקלים.

טיולים

עלות סעיף זה לא תעלה על הסכום המקסימלי שנקבע על ידי משרד החינוך, עם זאת בית הספר רשאי להוסיף טיול או ימים נוספים לטיול, בתנאי שלא תיגבה עלות נוספת בגין זה.

ילדי גן החובה יקבלו שני טיולים בשנה בעלות של שישים שקלים.

כיתות א' וב' יקבלו טיול אחד בעלות של  כמאה שקלים,

כיתה ג' שני טיולים בני יום אחד, בעלות של כמאתיים וחמישים שקלים.

כיתות ד' עד ט' יצאו לטיול בן יומיים שיעלה כשלוש מאות ותשעים שקלים.

כיתות י' ו יא' יזכו בשני טיולים אחד בן יום והשני בן יומיים בעלות של כחמש מאות וחמישה עשר שקלים.

בכיתה יב' התלמידים יצאו לטיול בן שלושה ימים בעלות של כשש מאות וחמישה עשר שקלים.

של"ח

זוהי תוכנית המשלבת לימוד בנושאים שדה, לאום וחברה, התוכנית תקפה לתלמידי כיתות ז' עד יא' בעלות של מאה וחמישים שקלים לשנה, התוכנית תכלול שיעור שבועי ויציאה לשלושה סיורים בשנה.

הכתובת לבירורים בנושאי תשלומי ההורים היא הנהלת המחוז של משרד  החינוך.

Exit mobile version