זכאות לתו חניית נכה

אם אתם מוכרים כבעלי אחוזי נכות על ידי ביטוח לאומי ואתם נזקקים לכלי ניידות ממקום למקום בוודאי כבר הוצאת תו חניית נכה. מה אם הקריטריונים השונים שבעלי נכות ומוגבלויות שונות צריכים להוכיח בעת הגשת בקשה לתו נכה?

ריכזנו עבורכם את כל המידע הרלוונטי ביותר בנושא:

מהו תו נכה?

תו חנייה לנכה משמש מעין כרטיס היכר רשמי לצורך חניית רכבים (בעלי התווים) במקומות מסומנים אשר נועדו במיוחד עבור נכים. רכב בעל תו חנייה לנכה רשאי לחנות גם במקומות בהם אין החנייה מותרת לאף רכב אחר, ובלבד שאין בסביבתו מקומות חנייה פנויים והוא אינו מהווה סכנה ממשית והפרעה להולכי רגל במדרכות או לתנועת כלי הרכב בכביש.

אנשים בעלי אחוזי נכות בניידות, אשר מספיקים לצורך קבלת קצבת ניידות, והם מוגבלים בהליכתם או יושבים על כיסאות גלגלים, זכאים לקבל מן המוסד לביטוח לאומי תו חניית נכה שמאפשר להם לחנות במקומות שמיועדים אך ורק לחניית רכבים של נכים.

החל משנת 2005 נקבע בחוק כי נכים בעלי תווי חנייה פטורים מתשלומים עבור חנייה, כשם שנדרש מכל אדם אחר, במקומות ציבוריים שבהם הגישה לנכים היא דרך אותם מקומות חנייה בלבד.

מי זכאי לתו חנייה לנכה?

 • אדם נכה אשר מוגבל בהליכה, והוא נזקק לכיסא גלגלים לצורך ניידות ממקום למקום מחוץ לביתו. הורים לילדים מוגבלים, גם הם זכאים לקבל תו חניית נכה עבור הרכב שמשמש אותם להסעת הילד.
 • אדם נכה ברגל אחת או בשתי הרגליים שזקוק לרכב ככלי לתנועה בשל אי יכולתו לנוע בעצמו.
 • ילד נכה (אוטיסט, עיוור, ילד שנזקק להנשמה) או אדם בוגר נכה שדרגת נכותם הרפואית עומדת על 60% ומעלה, שהתנועה והניידות שלו ממקום למקום ללא רכב מסוכנת למצבו הבריאותי ועלולה להוות סכנה ממשית עבורו. במקרים אלו, על הרופא לציין במסמכים הרפואיים אשר מצורפים לבקשת תו חנייה לנכה את עובדת ההידרדרות במצב הבריאות שעלולה להיגרם ללא רכב.
 • אדם עיוור שמחזיק בידיו תעודת עיוור מוכרת מטעם השירות לעיוור שבמשרד הרווחה.
 • הרכב, שעבורו קיבל הנכה את תו החנייה, חייב להיות זמין עבורו באופן תמידי, גם כאשר מדובר בילד שהרכב אינו שלו אלא של הוריו.

כאשר האדם הנכה אשר זכאי לתו חנייה לנכה הוא אחד מבין שלושת הסעיפים הראשונים המצוינים מעלה,

עליו לענות על אחד מבין שלושת הסעיפים שלהלן:

 • עליו להיות בעל אישור ממשרד הביטחון אודות נכותו.
 • עליו להיות בעל אישור מאגף השיקום של משרד האוצר אודות נכותו, לדוגמה: אדם נכה בעקבות המלחמה בנאצים במלחמת העולם השנייה.
 •  עליו להיות בעל אישור רפואי אודות נכותו, מרופא היושב באגף הרישוי במשרד התחבורה, אשר מטפל בענייני מוגבלים בניידות. בסעיף זה הנכים יהיו בכל גיל, החל מגיל שלוש שנים ועד גיל 65.

מהם סוגי תווי חניית נכה הקיימים כיום?

 • תו חנייה לנכה ובו סמל של משולש – מיועד עבור כלל הנכים.
 • תו חנייה לנכה ובו סמל של כיסא גלגלים – מיועד עבור נכים שיושבים בכיסאות גלגלים.
 • תו חנייה לנכה ובו סמל של משולש וכלנית – מיועד עבור נכי צה"ל.
 • תו חנייה לנכה ובו סמל של כיסא גלגלים יחד עם כלנית – מיועד עבור נכי צה"ל בכיסאות גלגלים.

כיצד מגישים בקשה לתו חנייה לנכה?

הטיפול באנשים נכים אשר מבקשים תווי חניית נכה נעשה במשרד התחבורה – במחלקה לטיפול במוגבלי ניידות. התשובות לבקשות התווים נשלחות עד 90 ימים מאותו היום בו משרד התחבורה מקבל את הבקשות. תווי החנייה נשלחים בדואר אל בתי האנשים ואין כל צורך להגיע אל משרדי הרישוי על מנת  לקבלם. במידה והבקשות הראשונות נדחות, ישנה אפשרות ערעור רק כעבור 90 ימים מהיום בו ניתנה ההחלטה. במידה וגם מערעור זה נדחה, ישנה אפשרות להגיש ערעור נוסף רק כעבור שנה מאותו היום בו ניתנה ההחלטה האחרונה.

ראו גם:

מוגבלים בתנועה? מגיע לכם סיוע בהתאמת דיור

כל המידע על נהגים חדשים

תוכן עניינים
Picture of דימה
דימה

דימה אחד ממייסדי האתר. מעל 10 שנות ניסיון בתחום