תביעה ייצוגית

תביעה ייצוגית הינה תביעה של אדם יחיד בשם קבוצה של נפגעים. האדם היחיד נכלל בקבוצת הנפגעים או בא כוחם של הנפגעים. תביעה שכזו תיעשה בדרך כלל במקרים של נזק דומה או זהה מגוף מסוים למספר רב של אנשים, אשר לא משתלם להם כיחידים לתבוע את הגוף הפוגע בגין הנזק האישי הנגרם להם.

תביעה יצוגית מוזילה את העלויות המשפטיות, מעלה את הכדאיות לתביעה של הצרכנים הבודדים ומביאה לידי איזון של הצרכן הבודד או האזרח הפשוט אל מול גופים חזקים ויציבים כגון גופי ממשלה או מדינה, או חברות ענק.

אישור לתביעה ייצוגית

על מנת להגיש תביעה ייצוגית של ציבור נפגעים יש להגיש תביעה לבית המשפט ככל תביעה רגילה, בצירוף בקשה לקיום התביעה באופן ייצוגי קבוצתי. על מנת שהתביעה אכן תהיה כזאת, על בית המשפט לאשר את נכונותה של התביעה כתביעה ייצוגית. בית המשפט בוחן את התביעה שהוגשה במספר קריטריונים:

הקיטריון הגדול ביותר אותו בוחן בית המשפט הוא העילה הייצוגית לתביעה. בקריטריון זהנבחנים המקרים הבודדים כחלק מקולקטיב. זאת אומרת, בית המשפט בוחן את מידת הנזק שנגרם לכל תובע בנפרד, ואת אי הכדאיות של כל תובע בודד בהגשת תביעה עצמאית כנגד הגוף הנתבע. כמו כן, בודק בית המשפט את סיבתו האישית של התובע הייצוגי וקיום של עילה אישית לתביעה.

בנוסף, נבדק התובע היצוגי בהתאם להלימותו כתובע – כלומר, האם התובע אינו רודף פרסום או תובע סדרתי המייצג ומגיש את התביעה לא מטעמי צדק ומיצוי הדין אלא פרסום וקנטרנות.

בית המשפט בודק את אחידות הנזק ועילת התביעה אצל התובעים, כך שלא יקרה מצב שתידרש בחינה פרטנית של סיבת התביעה והנזק אצל כל אחד מהנתבעים.

בסופו של התהליך בודק בית המשפט האם התביעה אכן הוגשה בתום לב ולא מתוך כוונה למוטט או להכפיש את שמו של הנתבע הייצוגי. במידה וכל התנאים הללו שרירים וקיימים, מאושרת התביעה על ידי בית המשפט כתביעה ייצוגית הולמת.

הסעדים המגיעים לקבוצת התובעים

במידה והתובע היצוגי הצליח לשכנע את בית המשפט בנכונות תביעתו, והוחלט כי התובע כשיר לייצג קבוצה מוגדרת של אנשים שנפגעו על ידי הגוף הנתבע, יקבע בפסק הדין הסעד המגיע לכל קבוצת התובעים בתביעה זו. בנוסף, בגזר הדין תיקבע הדרך בה יפוצה כלל ציבור הנפגעים, והמועד בו יתבצע הפיצוי. גזר הדין של בית המשפט בין אם לשלילה ובין אם לחיוב מחייב את כל ציבור התובעים, אף על פי שאלה לא השתתפו מעשית בתהליך התביעה.

פיצוי מיוחד של התובע

במידה והתקבלה התביעה הייצוגית, יקבע על ידי בית הדין פיצוי מיוחד לתובע המייצג של התביעה. בנוסף, יקבע שכר טרחה, ופיצויים נוספים לבאי כוחו ולעורכי הדין מטעמו של התובע הייצוגי. תקנה זו תוקנה על מנת לעודד הגשה של תביעות ייצוגיות על ידי גופים או אנשים פרטיים, שכן הסיכון והטרחה שבייצוג משפטי של קבוצה גדולה אינו משתלם לאזרח הפשוט מבחינה כלכלית. תובע יצוגי שמשיג ניצחון וסעד לקבוצה של נפגעים יהיה זכאי לפיצוי מיוחד מהגוף הנתבע ולא על חשבונם של התובעים הייצוגיים.

 

אולי יעניין אותך גם:

מתנדבים ותורמים לקהילה? – אלו הזכויות שלכם