זכויות לסובלים משיתוק מוחין

שיתוק מוחין, ובשמו הלועזי: "Cerebral palsy", הוא מונח המתייחס לפגיעה ביכולת המוטורית של אדם, אשר נוצרת בעקבות נזק אשר נגרם למערכת המוטורית של האדם במהלך ההיריון או לאחר הלידה, לרוב כתוצאה מפגיעה באספקת החמצן למוח בשלב מסוים.

במרביתם המוחלט של המקרים, מדובר בפגיעה שאינה הפיכה, אשר האדם נדרש להתמודד איתה לאורך כל חייו.

המונח הרחב "שיתוק מוחין", מתייחס למעשה למספר פגיעות אפשריות ביכולת המוטורית, כאשר פגיעות אלו נבדלות זו מזו ברמת חומרתן, ובהיקף השפעתן על הנפגע. עם זאת, לרוב נוטים להבחין בין חמש רמות חומרה שונות של שיתוק מוחין, וזאת בהתאם להיקף הפגיעה המוטורית בחולה:

  • נכות באחת מהגפיים בלבד (Monoplegia)
  • נכות בחלק הגוף התחתון – רגליים, ולעיתים חלקו התחתון של הגב (Diplegia)
  • נכות באחד מצדי הגוף – מהיד אל הרגל, דרך צדו של הגב (Hemiplegia)
  • נכות בשלוש מתוך ארבעת הגפיים (Triplegia)
  • נכות מלאה בכל ארבעת הגפיים והגב (Quadriplegia, או Tetraplegia).

תסמינים וטיפול

התסמינים של שיתוק מוחין מתאפיינים בשונות ממשית בין חולה אחד למשנהו, כאשר יחד עם הפגיעה המוטורית, החולים בשיתוק מוחין עלולים לסבול גם ממגוון סימפטומים נוספים, ביניהם קשיי והפרעות למידה, לקויות שכליות ברמות חומרה שונות, בעיות בנשימה ובעשיית צרכים, ועוד.

במרבית המקרים, הטיפול בשיתוק מוחין אינו יכול להביא ריפוי מלא, ומתמקד בניסיון להקל ככל הניתן את הסימפטומים השונים, ולאפשר לסובל מהמחלה להמשיך ולחיות את חייו בצורה הטובה ביותר האפשרית. מסיבה זו, שיתוק מוחין מהווה במרבית המקרים מחלה כרונית, אשר על החולה למצוא דרך ולחיות לצידה למשך שארית חייו.

זכויות לסובלים משיתוק מוחין ולבני משפחותיהם

מאחר וברובם המוחלט של המקרים (למעט חריגים נדירים במיוחד), שיתוק המוחין מאובחן זמן קצר לאחר הלידה, הרי שנטל הטיפול בסובל משיתוק המוחין מוטל במלואו על ההורים.

מסיבה זו, ולאור הנטל הכלכלי המונח על כתפי ההורה, החוק מאפשר להורים ליהנות מסיוע כספי מטעם המדינה, המוכר בשם "קצבת ילד נכה", ומשולם מדי חודש בחודשו מטעם המוסד לביטוח לאומי.

על מנת לזכות בתשלום הקצבה, על ההורים, או האפוטרופוס הרשמי, לפנות בבקשה מתאימה ישירות לסניף הביטוח הלאומי, וזאת על גבי טופס בקשה לקצבת ילד נכה. לקצבה זכאי כל ילד לתושב ישראלי, החל מגיל 91 יום ועד הגיעו לגיל 18, אשר מקום מגוריו בישראל, והוא אינו מוחזק במוסד טיפולי או במשפחה אומנת.

במידה ואושרה הבקשה, ייקבעו לילד בשלב זה "אחוזי נכות", המשקפים את מצבו הרפואי, ובהתאם לקריטריונים אשר מעוגנים בנהלי המוסד לביטוח לאומי. הסכום המלא של הקצבה החודשית, המשולמת להורי ילד שהוכר כסובל מאחוזי נכות של 100%, הוא 2,189 שקלים, ובתוספת 372 שקלים נוספים, המוענקים אך להורי ילדים המוגדרים כבעלי אחוז נכות מלא.

ומה לאחר גיל 18?

בהתאם לחוק, תוקפה של קצבת ילד נכה פג באופן אוטומטי עם הגיעו לגיל 18, כאשר במועד זה הזכאות לקצבת ילד נכה מוחלפת בזכאות לקצבת נכות כללית, המוענקת לכל תושב במדינת ישראל אשר קשייו הרפואיים מונעים ממנו מלהתפרנס בכוחות עצמו. גם במקרה זה, וכתנאי ליהנות מהקצבה החודשית, מצבו הרפואי של החולה נבחן, ובהתאם לממצאים נקבע האם יהא זכאי לקבלת הקצבה החודשית, ובמידה וכן, באיזה סכום.

הסכום המלא של קצבת הנכות הכללית, למוגדרים כבעלי אחוזי נכות מלאים (100%), עומד על 2,342 שקלים. במידה ולחולה הוגדרו אחוזי נכות נמוכים יותר, הרי שגם סכום הקצבה החודשי יחושב בהתאם.

תוכן עניינים
Picture of דימה
דימה

דימה אחד ממייסדי האתר. מעל 10 שנות ניסיון בתחום