Site icon זכויות – מה מגיע לכם?

רשלנות בניתוח פלסטי

ניתוחים פלסטיים הם ניתוחים אסתטיים / קוסמטיים שהפכו בימינו לפרוצדורות מקובלות ונפוצות. הפונים לניתוחים אילו מבקשים מתוך בחירה חופשית לשנות את גופם ואת מראם החיצוני.

קיימת דרישה לגיטימית מהמנתחים הפלסטיים, לבצע את הניתוחים באופן מקצועי ומיומן, ולידע את המנותחים באופן אחראי, לגבי כל הסיכונים והסיכויים בהצלחת הניתוח.

ניתוחים פלסטיים ובהם ניתוחי אף, ניתוחי לייזר,  מתיחות פנים, ניתוחי עפעפיים, שאיבות שומן וכולי, כרוכים לא אחת בסיכונים משמעותיים. לעיתים נותרים המטופלים עם נזקים כגון צלקות, עיוותים, כאבים, חוסר תחושה, פגיעה בתפקוד, פגיעה נפשית, ועוד. במקרים קיצוניים מסתיימים ניתוחים אילו גם בסיבוכים הגורמים לפטירת המטופל.

מה נחשב לרשלנות במסגרת ניתוח פלסטי?

כאשר הניתוח הפלסטי גרם לפגיעות ולנזקים בלתי צפויים, צריך לבדוק אם מדובר ברשלנות רפואית. הפסיקה מחמירה לגבי רשלנות רפואית שמתרחשת בניתוחים פלסטיים. בית המשפט דורש מהצוות הרפואי ומהמנתח חובת זהירות מוגברת וחובת דיווח. כאשר הניתוח מתקיים במוסד רפואי פרטי – יחמירו ברמת הדרישות מהמוסד הרפואי לטובת המנותח.

העילות להגשת תביעה לפיצויים בגין רשלנות רפואית הן –  רשלנות של הצוות הרפואי שביצע את הניתוח וגרם לנזק, ואי הסכמה מדעת של המנותח:

רשלנות הצוות הרפואי

רשלנות רפואית נובעת בשל אי ביצוען של כל הבדיקות המקדימות שנדרשות בטרם הניתוח. במהלך הניתוח עצמו נחשבת רשלנות רפואית גם לחוסר מענה רפואי לסימני מצוקה של המנותח, לאי הדרכה כראוי של צוות חדר הניתוח, להרדמה רשלנית, ולביצוע ניתוח מיותר.

סטנדרט "הרופא הסביר"

רשלנות רפואית נגרמת בשל אי עמידה בסטנדרטים של "רופא סביר". רשלנות תהיה מחדל או פעולה ש"רופא סביר" לא היה מבצע באותה הסיטואציה.

אי הסכמה מדעת

רשלנות בשל אי הסכמה מדעת מתרחשת כאשר המנתח לא נתן הסבר מלא בקשר לסיבוכים ולסיכונים בניתוח. המנותח אינו יודע ומבין את כל התוצאות האפשריות של הניתוח, ומחליט לבצעו בהסתמכו על טעות בהבנה ובשיקול דעת, ולכן הסכמתו אינה מלאה.

חוק זכויות החולה קובע חובת מסירת מידע מלא לגבי סיכויים וסיכונים הכרוכים בניתוח, וכן חובה לחשוף בפני המטופל אופציות חלופיות.

המנתח מחוייב לתת מידע מלא באופן שהמנותח יוכל לשקול את החלטתו בניחותא וללא לחץ. החוק והפסיקה מטילים חובה מוגברת על מסירת מידע, גילוי מפורט, ואזהרה מפני סיבוכים אפשריים.  כאשר המידע ניתן במועד סמוך מאוד לניתוח – הדבר נחשב לרשלנות.

החתימה על טופס ההסכמה

הסכמת המנותח לניתוח באה לביטוי בחתימתו  מבעוד מועד  על טופס הסכמה המפרט את הפרוצדורה הניתוחית וסיכוניה.

רשלנות רפואית מתהווה בנסיבות בהן טופס ההסכמה לניתוח נמסר לחתימה סמוך מאוד למועד  ביצוע הניתוח. נדרש שהחתימה לא תעשה בחטף.

חובת זהירות מוגברת המוטלת על מנתח פלסטי

בפסיקה נקבעה חובת זהירות מוגברת החלה על מנתחים פלסטיים, וכן על בתי החולים בהם מתבצעים ניתוחים אילו. חובה מוגברת זו חלה גם בקשר להבהרת סיכונים לגבי הניתוח ולהחתמה על טופס הסכמה מדעת.

כתב תביעה בעילת רשלנות רפואית

כתב התביעה צריך להסתמך על חוות דעת רפואיות מקצועית בתחום הרפואי בו בוצע הניתוח, ולעיתים על חוות דעת מומחה מתחום בריאות הנפש.

כתב התביעה צריך להיות מגובה במסמכים רפואיים. על התובע להוכיח שנגרם לו נזק, שהטיפול הרפואי היה רשלני ובלתי סביר ועל קיומו של קשר סיבתי בין הנזק ובין המעשה הרשלני.

טרם הגשת התביעה, כדאי להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום. טיפול משפטי מקצועי יכול להכריע את הסיכויים לזכות בתביעה.

פיצויים

הפיצוי הכספי ייקבע כאשר נפסקת קיומה של רשלנות מקצועית. בית המשפט יפסוק פיצויים כספיים לתובע לפי הנזקים שנגרמו לו ועל פי גילו. במקרים רבים נפסקו פיצויים גבוהים בשל רשלנות רפואית בניתוח פלסטי /קוסמטי.

ביטוח לאומי

לעיתים נדרשים ניתוחים וטיפולים פלסטיים  בעקבות תאונות, תיקונים של מומים מולדים וכו'. חוות דעת שינתנו בעקבות רשלנות בניתוחים כאילו, יוכלו לשמש גם בתביעה לביטוח לאומי ולהשפיע על אחוזי הנכות.

רשלנות בניתוחים פלסטיים שקשורים לפרוצדורות בריאותיות, כמו הסרת נגעי עור ממאירים, קיצור קיבה ושאיבות שומן במקרים של עודפי משקל שמסכנים חיים וכו'- יכולים לזכות את הנפגעים בזכויות מהביטוח הלאומי.

כמו כן, כאשר נפגעת איכות החיים או המצב הנפשי (למשל בשל רשלנות בשחזור שד), או כאשר נפגעת יכולת התפקוד או ההשתכרות של התובע  כתוצאה מכוויות שנגרמו במהלך ניתוח פלסטי, יתכן ויוכל לקבל פיצויים או קצבת נכות מהביטוח הלאומי.

 

אולי יעניין אותך גם:

מהו מבחן הרופא הסביר? ובאילו נסיבות נדרש מבחן זה?

Exit mobile version