קצבת נפגעי עבודה

קצבת נפגעי עבודה משולמת לאנשים שנפגעו בעבודתם או כתוצאה ממנה ועקב כך כושרם לעבוד נפגע ואין הם מסוגלים לעבוד עוד בעבודה שתואמת את מינם ואת גילם.

אנשים שנפגעו בעבודתם יכולים להגיש תביעה לקבלת הקצבה אל ביטוח לאומי בתנאי שהגישו לפני כן תביעה לקבלת דמי פגיעה מעבודה, והם אכן הוכרו כנפגעי עבודה. גם כאשר אנשים חוזרים לשוק העבודה הם רשאים להגיש תביעה לקבלת דרגת נכות.

כאשר מדברים על נפגעי עבודה מתכוונים לעובדים שנפצעו בתאונת עבודה או שחלו במחלת מקצוע והם קרו תוך כדי עבודה או בעקבותיה. ביטוח לאומי עושה הבחנה בין תאונת עבודה לבין מחלת מקצוע כאשר נבדקות זכויותיהם של נפגעי עבודה.

מהי תאונת עבודה?

כל אירוע פתאומי ולא מתוכנן על ידי אף גורם שנגרם במהלך שעות העבודה, בדרך מהבית לעבודה או מהעבודה הביתה.

תאונת עבודה מוגדרת ככזאת בתנאי שגרמה לפגיעה פיזית או נפשית בעובד עצמו. תאונת עבודה ניתנת לציון מדויק של מיקום התרחשותה ושל מועדה. דוגמאות לתאונות עבודה יכולות להיות פציעות מכלי עבודה, נפילות מסולמות או מחפצים גבוהים אחרים, אירוע לבבי בעקבות מריבה שהתרחשה במקום העבודה, החלקה על רצפת מקום העבודה, תאונת דרכים (במסגרת העבודה, בדרך אליה או בחזרה ממנה) וכדומה.

אדם שתובע הכרה בנכות מעבודה כתוצאה מתאונת עבודה חייב להוכיח שהתאונה קרתה בזמן העבודה או בעקבותיה ושהפציעות שנגרמו לו קרו בגללה.

מהי מחלת מקצוע?

מחלת מקצוע מוגדרת כמחלה שהיא תוצר ישיר של גורמים ושל תנאים מסוימים במקום העבודה, מפני שהם גרמו להתפתחותה.

כל הגורמים או החומרים שגרמו למחלה הנם חומרים מזיקים ומסוכנים לבריאות העובדים, כאשר החשיפה אליהם היא לאורך זמן ממושך.

המוסד לביטוח לאומי מכיר בכמה מחלות כמחלות מקצוע והגדרותיו הן ברורות מאוד. ישנה רשימה סגורה של מחלות מקצוע כמו לדוגמה סרטן העור בעקבות חשיפה מרובה לשמש, ירידה בשמיעה בעקבות חשיפה לרעשים חזקים (לדוגמה במפעלים), צרידות כרונית בעקבות שימוש תמידי במיתרי הקול (לדוגמה עובדי הוראה) או חשיפה לחומרים כימיים ורדיקליים רעילים (לדוגמה במפעלים לכימיקלים).

שני המקרים, גם תאונת עבודה וגם מחלת מקצוע, מזכים את נפגעי העבודה בפיצוי כספי- קצבת נפגעי עבודה, וגם במקרים בהם העובד עצמו נפטר כתוצאה מהפגיעה שנגרמה מהעבודה, אזי בני משפחתו מדרגה ראשונה- השארים שלו (אלמן/ה, יתומים או הורים) זכאים לפיצוי כספי על ידי קצבת תלויים בנפגעי עבודה.

קצבת נפגעי עבודה – מפרט הטבות וזכויות

דמי פגיעה

עובדים המוכרים כנפגעי עבודה אשר איבדו את כושר עבודתם זכאים לתשלום בגלל היעדרותם מהעבודה בעקבות אותה פגיעה, אך לא מעבר ל-91 ימים ממחרת היום בו היא אירעה.

את דמי הפגיעה מחשבים לפי 75% מהשכר הממוצע שהעובד קיבל בשלושת החודשים טרם הפגיעה. אם אחרי 91 ימים עדיין נותרה נכות רפואית בעקבות הפגיעה, ביטוח לאומי משלם לעובד פיצוי חד פעמי או קצבה חודשית.

את הקצבה מחשבים לפי השכר הממוצע של העובד בשלושת החודשים טרם גילוי המחלה או הפגיעה.

טיפולים רפואיים חינם

עובדים המוכרים כנפגעי עבודה מקבלים כיסוי מלא לכל ההוצאות הרפואיות הנדרשות בגין הפגיעה או המחלה, לאשפוזים, לתרופות ולשיקום רפואי.

כל אלה ניתנים על ידי קופות החולים ונפגעי העבודה לא משלמים בעבורם מכיסם הפרטי.

שיקום מקצועי

נפגעי עבודה שהוכרו במוסד לביטוח לאומי כבעלי 10% ויותר של נכות רפואית כתוצאה מתאונת העבודה או ממחלת המקצוע, זכאים לקבל שיקום מקצועי במטרה לרכוש מקצוע חדש או לקבל סיוע בהשתלבות חזרה בשוק העבודה. כל אחד בהתאם ליכולות האישיות שלו.

ראו גם:

הזכות לקבל טיפול רפואי נאות בבית החולים