חוק שכר מינימום

חוק שכר מינימום נקבע על מנת לשמור על כבודו של העובד הפרטי במדינה, ועל מנת למנוע ניצול של עובדים על ידי מעבידיהם. בנוסף, החוק שומר על כלכלה הוגנת וצומחת תוך כדי מתן תמריצים המעוגנים בחוק לכל עובד באשר הוא.

שכר המינימום אינו ניתן לוויתור או לשינוי, לא על ידי העובד ולא על ידי המועסק. כל אזרח שמלאו לו 18 שנים המועסק במשרה כחוק זכאי לשכר מינימום. שכר המינימום אינו כולל את התשלומים הנוספים, ההפרשות, והביטוחים המגיעים לעובד כחוק.

בכל הקשור לזכויות עובדים בישראל, חוק שכר מינימום נועד להגן על הזכות החשובה מכל כשמדובר בעבודה: הזכות לשכר הוגן.

גובה שכר המינימום לבגירים

שכר המינימום נכון להיום עומד על 3,850.18 ש"ח לחודש לעובד במשרה מלאה. עובד במשרה חלקית המקבל את משכורתו לפי שעות זכאי לתשלום מינימלי של 20 שקלים ושבעים אגורות עבור כל שעת עבודה. עובד במשרה חלקית העובד חמישה ימים בשבוע זכאי לקבל 177 שקלים ו-70 אגורות בעבור כל יום עבודה, וזאת במידה והשכר לא יפחת משכר המינימום המחושב לפי שעה. עובד במשרה חלקית העובד שישה ימים בשבוע יקבל בעבור כל יום עבודה 154 שקלים במידה והשכר היומי לא יפחת מחישוב השכר השעתי.

שכר מינימום לנערים

נער מתחת לגיל 16 זכאי לשבעים אחוזים משכר המינימום החודשי לבגירים, שהם 2,695.13 שקלים בחודש, או משכורת שעתית של 15.58 ש"ח.

נער שגילו בין 16 ל-17 זכאי לקבל משכורת מינימום בגובה של 75 אחוזים משכר המינימום הנהוג במשק, שהם 2,887.63 ש"ח בחודש או 16 ש"ח ו-69 אג' לשעה.

נער שגילו בין 17 ל-18 זכאי למשכורת מינימום של 83 אחוזים משכר המינימום לעובד בגיר, שהם 3,195.65 ש"ח למשכורת חודשית, ו-18.47 ש"ח בשעה.

אי ציות לחוק שכר המינימום מבחינה ממשלתית

מעסיק שלא שילם לעובדיו את שכר המינימום המגיע להם בחוק, צפוי לעונשים הקבועים בחוק. העונש המקסימלי עומד על שנת מאסר אחת או חלופת קנס של 202,000 שקלים.

כמו כן, המעסיק יהיה מחוייב בתשלום קנס מנהלי בסך של 5,000 ש"ח לכל חודש, או 200 ש"ח לכל יום עבור כל עובד שלא מועסק על בסיס חודשי או עבור עובד שטרם הועסק 12 ימים. בנוסף, אי תשלום שכר מינימום מהווה פגיעה בהסכם ההתקשרות הציבורית. מעסיק שלא שילם שכר מינימום יהיה מנוע מלהתקשר עם גוף ציבורי כלשהו במשך שנה מיום הרשעתו בדבר אי תשלום שכר המינימום. במידה והמעסיק הורשע ביותר מעבירת אי תשלום שכר מינימום אחת, יהיה מנוע מלהתקשר עם גוף ציבורי כלשהו במשך שלוש שנים מרגע הרשעתו בהרשעה המאוחרת מביניהן.

אי ציות לחוק שכר המינימום מבחינה אזרחית

עובד שנפגע כתוצאה מאי תשלום שכר מינימום רשאי להגיש נגד מעסיקו תביעת תשלום אזרחית בבית דין לענייני עבודה. העובד רשאי להגיש תביעת תשלום על הפרשי השכר המגיעים לו בעבור שעות העבודה המדווחות, בנוסף לדרישת פיצויי הלנת שכר בתעריפים מוגדלים. כמו כן, יהיה המעסיק חשוף לתביעה בגין עוגמת נפש הנגרמה לעובד.

ישנם שלושה מקרים בהם המעסיק נחשב כאילו לא שילם לעובדו את שכר המינימום:

  1. לא ניהל פנקס שכר או תלוש משכורת.
  2. לא הציג את רישום הנוכחות של העובד.
  3. נתן לעובד תלוש שכר, אך לא ציין בו את הסכום המשולם על שעת עבודה.