חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

בשנת 1988 נחקק החוק לשוויון הזדמנויות בעבודה. מעסיק אשר עובר על אחת או על כמה מהוראות החוק, חייב לפצות את האדם שהופלה. העבירה על הוראות החוק היא עבירה פלילית לכל דבר. במידה והמעסיק פגע בקבוצת עובדים על ידי הפרת ההוראות, הם רשאים להגיש תביעה ייצוגית נגדו על הפרת חוק.

מטרת החוק היא להגן על זכויות עובדים ולמנוע ממעסיקים לנצל לרעה את כוחם באפליית עובדים.

סעיפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

  • איסור הפליה – מעסיק לא יפלה לרעה אדם המגיש מועמדות למקום העבודה או אדם העובד במקום על רקע מעמד אישי, מין, גזע, גיל, דת, לאום, ארץ מוצא, נטיה מינית, הריון, טיפולי פוריות, היותו הורה, השקפה פוליטית, או בשירות מילואים בכל אחד מהקריטריונים הבאים: בעת קבלה לעבודה, בתנאי העבודה, קידום, הכשרה מקצועית, פיטורים ופיצויים, והטבות הניתנות בפרישה. למעסיק אסור לבקש את הפרופיל הצבאי של המועמד או של העובד. במידה וידוע הפרופיל, אסור לעשות בו שימוש, פרט לגופי שירות הביטחון הכללי או למוסד. חשובה במיוחד השמירה על שוויון תעסוקתי בין המינים.
  • שמירת זכויות – לאישה בהריון, בשמירת הריון, בטיפולי פוריות, לאחר לידה או כשהיא מניקה, יש זכויות מיוחדות שחובה על המעסיק למלא אותן. ר' גם זכויות נשים במקום העבודה.
  • זכויות הורה – לעובד שהוא אב לילדים, יינתנו אותן זכויות כשם שניתנות לעובדת שהיא אם לילדים, בתנאי שהם עובדים באותו מקום: זכות להיעדרות בגלל מחלת ילד, יום עבודה מקוצר, זכות לשירותי מעון והשתתפות של המעסיק בהוצאות המעון. הגבר יוכל לקבל זכויות אלו במידה ובת זוגו לא השתמשה בהן או במקרה והילדים נמצאית בחזקתו הבלעדית.
  • מניעת הרעת התנאים – מעסיק אינו רשאי להפחית מזכויותיו של עובד או לשנות לרעה את מצבו.
  • הגנה על המתלונן – במידה והעובד הגיש תלונה או תבע את מעסיקו על הפרת ההוראות בסעיף "איסור הפליה", או סייע בכך לעובד אחר, המעסיק לא יפגע בו לרעה.
  • הטרדה מינית – חל איסור חמור על כל הטרדה מינית, שמגיעה מטעם המעסיק או העובדים תחתיו, כלפי עובדים אחרים או מועמדים לעבודה. ר' גם החוק למניעת הטרדה מינית.
  • מודעות בדבר הצעות עבודה – מעסיק אינו יכול לפרסם הצעת עבודה בלשון יחיד זכר. הוא חייב לפרסמה בלשון שני המינים וברבים, אלא אם התפקיד דורש את אחד המינים באופן מיוחד.
  • חובת ההוכחה – במקרה והעובד או המועמד לעבודה מגישים תלונה על המעסיק בנוגע לסעיף ההפליה או ההטרדה המינית, עליהם להוכיח כי הדברים התקיימו בצורה בלתי חוקית, או מאידך, המעסיק יכול להוכיח כי לא פגע בהם וכי פעל לפי הוראות החוק.
  • סמכות שיפוטית – לבית הדין זכות מלאה להחליט כל החלטה שיפוטית בנוגע לכל תביעה על הפרת הוראות החוק, כפי ראות עיניו. הן מבחינה כספית והן מבחינת קבלת החלטות במקום העבודה.
  • דיון בלתיים סגורות – במקרים של הפרות הוראות החוק בנושא הטרדה מינית או הפליה על רקע מיני, יוכל התובע לבקש לערוך את הדיון בדלתיים סגורות, ובית הדין ייעתר לבקשתו, אלא אם הוחלט אחרת, בשל תנאים מסויימים הקבועים בחוק. היה והדיון נערך בדלתיים סגורות, בית הדין יחליט כמה אנשים ייכנסו אל חדר הדיונים. אף אדם שהיה נוכח בתוך חדר הדיונים לא יפרסם בשום אופן את הדברים שנאמרו ושהוחלטו בתוך החדר, אלא אם הוא קיבל רשות מבית הדין. אדם שיעבור על החוק הזה, צפוי למאסר לתקופה של חצי שנה.

במקרה של רצון לפנות לבית הדין בגלל עבירת המעסיק על סעיפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, יש לפנות ליחידת האכיפה הפרושה בארבעה מחוזות ברחבי הארץ. ישנה יחידה נוספת המטפלת בתלונות הנוגעות לזכויות עובדים הזרים.

תוכן עניינים
Picture of דימה
דימה

דימה אחד ממייסדי האתר. מעל 10 שנות ניסיון בתחום