חוק זכויות הסטודנט

לראשונה בשנת 2007 עוגנו זכויותיו של ציבור הסטודנטים בישראל. בתום מאבק ממושך שקדם לחקיקת החוק, דיונים ארוכים בין ארגוני הסטודנטים וממשלות ישראל לאורך השנים ושביתה ממושכת בת 37 ימים –  חוקק בישראל חוק זכויות הסטודנט.

[addw2p name="nosafot"]

מהו חוק זכויות הסטודנט?

חוק זכויות הסטודנט אושר בכנסת ב 29 במאי 2007 (י"ב בסיון התשס"ז) ומטרתו הייתה לעגן את זכויותיהם של הסטודנטים הלומדים במוסדות ההשכלה הגבוהה, המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה (לרבות מכינות קדם אקדמיות במסגרת המוסדות, מוסדות להכשרת עובדי הוראה ומוסדות להכשרת הנדסאים וטכנאים בפיקוח משרד התעשייה המסחר והתעסוקה). בנוסף, מבטיח החוק זכות גישה להשכלה הגבוהה ולשיווין הזדמנויות בה ברוחם ולאורם של חוקי היסוד הקיימים במדינת ישראל.

יוזמי החוק

את הצעת החוק שקדמה לחוק זכויות הסטודנט יזמו ח"כ סילבן שלום (מטעם מפלגת הליכוד) וח"כ אלכס מילר (מטעם מפלגת ישראל ביתנו), ועם קבלתו של החוק בכנסת הייתה זו הפעם הראשונה מאז קום המדינה בה עוגנו זכויותיהם של הסטודנטים בחוק. על החוק חתומים ראש הממשלה דאז, אהוד אולמרט, שרת החינוך דאז, יולי תמיר ויו"ר הכנסת דאז, דליה איציק.

זכויות יסוד

זכויות היסוד אותן מעגן חוק הסטודנטים ועליהן הוא שם דגש הינן:

שוויון בתנאי הקבלה ללימודים אקדמיים ועל תיכוניים כמו גם שוויון במהלך תקופת הלימודים – החוק שם דגש על איסור הפליה מטעמי דת, לאום, גזע, מין, ארץ מוצאם של המועמדים ושל הוריהם, טעמים עדתיים, רקע חברתי כלכלי ומקום מגורים. על פי החוק, התנהלותם של מוסדות דתיים המקיימים מסלולי לימוד נפרדים לבני מינים שונים, כמו גם הקלה בתנאי הקבלה לצורך קידום אוכלוסיות שונות (העדפה מתקנת) לא ייחשבו כהפליה.

חופש הביטוי וחופש ההתארגנות – החוק מעגן את זכותם של הסטודנטים להביע דעותיהם בצורה חופשית בנוגע לחומר הלימוד המועבר להם. אולם יחד עם זאת, מתיר החוק הגבלה לשם שמירת מהלך הלימודים התקין מצד המוסד. בנוסף, מעגן החוק את חופש ההתארגנות של הסטודנטים להפגנה בכל הנושאים, לרבות נושאים הקשורים לזכויותיהם.

זכויות לימודיות והטבות בחוק

ברוח חוקי היסוד מעוגנות בחוק זכויותיהם של הסטודנטים המתייחסות הן לתקופת מועמדותם ללימודים והן למשך תקופת לימודיהם במוסדות השונים.

הזכויות הבולטות והחשובות המצוינות בחוק הינן: עלות דמי רישום ללימודים קבועה בחוק הצמודה למדד המחירים לצרכן, הנפקת תעודת סטודנט למימוש זכויותיהם, שקיפות בנושא חלוקת המלגות והצגת עדיפויות בחלוקתן, פרסום מועדי בחינות עם הרישום לקורסים ויידוע הסטודנטים על שינויים החלים בהם, זכאות לעיון במחברות בחינה ועבודות לאחר בדיקתן ופרסום הציונים שלהן, זכאות להשעיית הלימודים למשך שנתיים, זכאות לשני מועדי בחינה ללא קשר לציון שהושג במועד א' וזכאות לנוכחות, להצגת טיעון ולערעור בהליכים משמעתיים.

בנוסף, מעניק החוק לבוגרי תואר ראשון הטבה של נקודת זכות במס הכנסה למשך כשלוש שנים עם קבלת התואר שלהם.

תיקון לחוק – שירות מילואים

מכורח המציאות ובהתייחס לעובדה כי סטודנטים רבים נקראים לשירות מילואים בדיוק בתקופת בחינות הסמסטר שלהם, אושר בכנסת ב 5 בנובמבר 2008 (ז' בחשוון התשס"ט) תיקון לחוק המתייחס להתאמות להן זכאים סטודנטים המשרתים שירות מילואים, וקובע בעצם סל של זכויות סטודנט במילואים.

ההתאמות המופיעות בחוק מאפשרות לסטודנטים לקבל סיוע מינהלי מטעם המוסדות בהקשר של הליכי דחיית השירות. בנוסף, הן מעניקות לסטודנטים מועד ג' (מיוחד) לבחינה או להגשת עבודה בקורסים השונים, בין אם נאלצו הסטודנטים להיעדר מהמועד המקורי עקב השירות ובין אם נעדרו מהלימודים טרם מועד הבחינה/ההגשה עקב שירות פעיל וממושך.

תוכן עניינים
Picture of דימה
דימה

דימה אחד ממייסדי האתר. מעל 10 שנות ניסיון בתחום