זכויות רפואיות לחולים בקרדיומיופתיה

קרדיומיופתיה הינן סוגים שונים של מחלות ופתולוגיות שפוגעות בתפקוד הלב, לעיתים באופן חמור.

הפגיעה בלב יכולה להיות כתוצאה ממחלות שונות, משימוש בתרופות או מגנטיקה לקויה אך יכולה להתרחש גם מסיבות של סגנון חיים. עישון, משקל יתר, צריכת אלכוהול והרגלים בלתי בריאים נוספים בהחלט עלולים להביא להתפתחות של מחלות לב וכלי דם, לרבות מצבים של קרדיומיופתיה.

מכיוון שהפגיעה בלב שמאפיינת את הסוגים הללו של מחלות יכולה להיות קשה למדי, החולים עשויים להיות זכאים לזכויות מסוגים שונים. חלק מהזכויות ניתנות לחולים באמצעות המוסדות הרפואיים, זכויות אחרות ניתנות להם באמצעות המוסד לביטוח לאומי ויש גם כאלה שניתנות באמצעות מוסדות שונים, ציבוריים ואחרים.

השפעת קרדיומיופתיה על הלב

לפני שנראה מהם עיקרי הזכויות המקובלות לחולי קרדיומיופתיה, נראה מהי בדיוק המחלה וכיצד היא משפיעה על הלב ועל גופו של החולה. המחלה, שמתבטאת בכמה סימפטומים שונים, משפיעה לרעה על מבנה הלב ועל אופן תפקודו.

בקרב רבים מהחולים ישנו גידול מבני בשריר הלב, לעיתים הגידול מלווה בדיספרופורציה נוספת, ולעיתים מתלווה גם חולשה ורפיון ברקמת השריר. פעמים רבות ישנה בעיה ביכולת ההתכווצות של השריר ויש שמתגלה גם דלקת ופגיעות נוספות.

בקרב חלק בלתי מבוטל מהחולים ישנה תופעה של התעבות הדופן של הלב, מה שמהווה גם הוא פגיעה ביכולת התפקוד. על פי רוב, שני הבעיות התפקודיות הנפוצות ביותר הן – יכולת ההתכווצות מצד אחד והפעילות החשמלית בלב, מצד שני.

בין ההשפעות על תפקוד החולים ניתן למצוא:

  • קושי בביצוע פעילות גופנית, לעיתים גם מתונה.
  • קשיי נשימה ותחושה של לחץ בחזה.
  • עייפות מוגברת ולעיתים גם פגיעה מצב רוח עד כדי דיכאון.

יש לציין שאי סדירות בקצב הלב וירידה בספיקה עשויים להסתיים במוות פתאומי וללא סימנים מוקדמים. לכן חשוב מאוד המעקב הרפואי והשימוש בתרופות ובעזרים ייחודיים (כגון מכשיר להסדרת פעילות חשמלית לבבית, למשל).

הזכות לטיפול רפואי

בישראל, שבה הטיפול הרפואי וזכויות החולים מוסדרות בחוק, גם אנשים הסובלים ממחלות לב שונות זכאים לדעת מהן זכויותיהם במוסדות הרפואיים. בין הזכויות הללו ניתן למצוא:

  • הזכות לקבלת טיפול רפואי שוויוני, ללא אפליה וללא משוא פנים.
  • הזכות לדרוש חוות דעת שניה ללא צורך לנמק את הבקשה.
  • הזכות לקבל מידע רפואי מלא אודות המצב כיום ואודות התפתחויות אפשריות.
  • הזכות לסרב לקבלת טיפול כלשהו, וזאת בתנאים הקבועים בחוק ובתקנות.

 זכויות בביטוח לאומי

לבד מהזכויות הרפואיות הישירות, זכאים חולי לב לברר את זכאותם לקבלת קצבאות וגמלאות שונות במוסד לביטוח לאומי. מימוש זכות זאת מתחילה בהגשת תביעה שמלווה בחיוב להופיע לפני ועדה רפואית. ועדה זו הינה ועדה מקצועית אשר בודקת מהם הליקויים השונים וההגבלות השונות אשר מהם סובל החולה.

בסמכות הועדה לקבוע האם מדובר בבעיה שמצדיקה אישור אחוזי נכות וכן מהם אחוזי הנכות המתאימים. כאשר מדובר על מחלה שפוגעת גם ביכולתו של החולה להתפרנס (מצב שמכונה בביטוח הלאומי דרגת "אי כושר") יקבל הנכה קצבת נכות בהתאם לקריטריונים השונים. בין היתר, על גובה קצבת הנכות ישפיעו מאפיינים כגון גיל הנכה, מצב משפחתי, קיום נתמכים (כגון ילדים קטנים), סוג הליקויים ודרגת הנכות ועוד.

זכויות נוספות

לאחר שנקבעה לאדם כלשהו הכרה בנכות, המכונה גם נכות כללית, ישנה אפשרות ממשית לקבל גם זכויות נוספות. הזכויות הללו ניתנות לעיתים באמצעות ביטוח לאומי (למשל לאנשים הסובלים גם ממגבלה בניידות) ולעיתים מול מוסדות אחרים. בין היתר ישנה אפשרות לקבלת הנחות במס הכנסה, תוספת נקודות זיכוי, הנחות בארנונה ועוד.