עובדי קבלן וזכויותיהם

חוק זכויות עובדים קובע כי מעמד עובד שמועסק באמצעות חברת כוח אדם (קבלן) ותנאי עבודתו במקום, יהיו כשל כל העובדים המועסקים ישירות אצל המעסיק.

בשנת 2004 נחתם על ידי ההסתדרות הסכם שקבע זכויות נוספות על אלו שהיו קיימות בחוק זכויות עובדי קבלן. בשנת 2008 נכנס סעיף נוסף, האומר שתקופת העסקת עובד קבלן תהיה למשך תשעה חודשים, ולא מעבר. במידה והמעסיק מעוניין בהמשך העסקת עובד הקבלן, יהיה עליו לקלוט אותו כעובד מהמניין.

תנאי עבודת עובדי הקבלן

שכר

העובדים יישתכרו לפי שכר מינימום, לפחות, ולא מתחת לו. גם במסגרת תקופת התלמדות או ניסיון, המעסיק מחוייב לשלם. עובדים המועסקים במשרה חלקית, יקבלו לפחות את החלק היחסי מתוך השכר, בהתאם לאחוז המשרה.

שעות עבודה

לרוב, העובדים יועסקו במקום 43 שעות שבועיות. היה ובמקום העבודה מתנהל שבוע עבודה שונה מהמקובל, עובדי הקבלן יעבדו באותה צורה כפי שעובדים במקום. במקרים של שעות נוספות, יהיו זכויות עובדי הקבלן כשל כלל העובדים – עבור השעתיים הראשונות: תוספת של 25% ועבור השעה השלישית והלאה: תוספת של 50% למשכורת. במידה ובמקום העבודה מקובלים סכומים גבוהים יותר, עובד הקבלן זכאי לקבלם.

הצבת עובדים

רשימת משרות זמניות שחברות כוח אדם יגייסו עבורן עובדים:

1. עובדת נמצאת בחופשת לידה וזקוקים למחליף

2 .עובד שנמצא בחופשת מחלה, בחופשה ללא תשלום וכדומה, וזקוקים למחליף

3. בעת פרוייקט זמני

4. בתקופות לחוצות בהן דרוש תגבור של עובדים

5. בעת לחץ פתאומי במקום העבודה

6. מוקדים טלפוניים

7. כשנבדקת אפשרות לפעילות חדשה

החזרי נסיעות

זכויות עובד הקבלן בתחום הנסיעות היא לקבל החזרים על נסיעות לעבוד ובחזרה ממנה בהתאם לעלות כרטיס מוזל בתחבורה הציבורית, או בהתאם למחיר של כרטיס "חופשי חודשי", ממקום מגוריו עד למקום עבודתו. המחיר המקסימלי להחזרי הוצאות נסיעות ליום הוא 21.14 שקלים. במקרה והעובד נאלץ לנסוע למקום עבודה ביותר מאוטובוס אחד, מעסיקו יישתתף בהוצאות הנסיעה הנוספת, רק אם הוא נוסע 3 תחנות לפחות באוטובוס השני.

הסכום לא יעלה על 21.14 שקלים. בימים שלא הגיע העובד למקום עבודתו, לא ישולמו דמי נסיעות. במידה והמעסיק דואג להסעות מסודרות, לא יינתנו החזרי נסיעות.

דמי הבראה

עובד קבלן, זכאי לדמי הבראה, בתנאי שעבד במקום במשך שנה לפחות. יום הבראה עומד על 310 שקלים, כשמספר ימי ההבראה המגיעים לעובד הם באופן יחסי לוותק שצבר במקום. מי שעובד במשרה חלקית יקבל את התשלום באופן יחסי לאחוז המשרה.

פנסיה

לאחר תשעה חודשים בהם הועסק העובד דרך הקבלן, המעסיק יבטח אותו בקרן פנסיה. היה והעובד מועבר ממקום למקום לאחר תקופת העסקתו דרך הקבלן, לא תשלל זכותו לפנסיה.

קרן השתלמות

מעסיק שמפריש עבור עובדיו כספים לקרן השתלמות, יחוייב לשלם גם עבור עובד הקבלן שאצלו, לאחר תקופה של שישה חודשיי המתנה. במקרה והעובד הקבלן עבר למקום עבודה אחר, יפרישו עבורו לקרן השתלמות ללא צורך בהמתנה.

דמי חג

לאחר שלושה חודשים, זכאי עובד הקבלן לדמי חג, במידה ועבד ביום שלפני החג ושאחרי החג, בתנאי שהיה צריך לעבוד באותם ימים אילולא החג. התשלום יהיה עבור עשרה ימי חג מלאים.

חופשה שנתית

עובדי הקבלן זכאים לתשלום חופשה שנתית, שאורכה נקבע לפי וותק ההעסקה בחברת הקבלן.

חופשה מיוחדת

לאחר שלושה חודשים, זכאי עובד הקבלן לתשלום ימי עבודה עבור יציאה לחופשה בגין אירועים מסויימים – חתונתו, ברית מילה של הבן, בת מצווה וכדומה, ובתנאי שהיה אמור לעבוד בימים אלה.

ימי אבל

במקרה ועובד הקבלן אבל על מות קרוב משפחתו מדרגה ראשונה, ישולם לו שכר עבור ימי היעדרותו, בתנאי שלא יעברו שבעה ימים קלנדריים, ובתנאי שהיה אמור לעבוד באותם ימים.

כלכלה

במידה ועובד הקבלן מועסק במקום ובו חדר אוכל, יהיה זכאי להינות מהתנאים, לפי נוהלי המקום בנושא זה.

ראו גם:

זכויות עובדי הביטחון האזרחיים

תוכן עניינים
Picture of דימה
דימה

דימה אחד ממייסדי האתר. מעל 10 שנות ניסיון בתחום