זכויות עובדים

מדינת ישראל, כמדינת רווחה סוציאלית מגדירה בחוק את הזכויות הבסיסיות המגיעות לעובדים השכירים במדינה. זכויות אלה אינן ניתנות לויתור, לא מצד העובד ולא מצד המעסיק. גם אם נחתמו הסכמים בכתב או בעל פה בין העובד למעסיק ובהם מצויים ויתורים כאלה ואחרים על זכויות הבסיס המגיעות לעובדים על פי חוק, בתי הדין לענייני עבודה מבטלים את החוזה, שנכתב באופן לא חוקי.

חוק זכויות העובדים נועד להגן על כבודו ושכרו של העובד ולמנוע ניצול של מעסיקים את עובדיהם.

[addw2p name="ovdim"]

שכר מינימום

חוק שכר המינימום מגדיר במדויק את הסכום המגיע לעובד מכל סוג שהוא לפי שכר המינימום הנהוג במשק. החוק מגדיר את שכר המינימום לעובד חודשי במשרה מלאה, לעובד שעתי, ולעובד יומי.

חוק הגנת השכר

חוק הגנת השכר מונע מהמעסיק את האפשרות להלין את שכרו של העובד וקובע כי המועד האחרון לתשלום שכרו יהיה לא יאוחר מהתשיעי לחודש העוקב לחודש שעבורו מתבצע התשלום.

חוק זה מגדיר גם את חובתו של המעסיק בהנפקת תלוש משכורת חודשי המפרט את התשלומים המנוכים משכרו של העובד, המשכורת השעתית, סך כל השעות, התוספות המגיעות לעובד והתשלומים שמפריש המעסיק בעבור העובד.

ימי חופשה וימי מחלה

מדינת ישראל תיקנה שני חוקים הנוגעים לזכויות העובדים המגדירים לפי ותק העובד במקום העבודה את ימי החופשה והמחלה המגיעים לעובד. על פי חוק החופשה השנתית משנת 1951, עובד שעבד במשך שנה במקום עבודתו זכאי לשבועיים ימי חופש בתשלום, וככל שותקו עולה כך עולה מנין ימי החופשה שהוא זכאי להם. על פי חוק דמי המחלה משנת 1976, כל עובד זכאי לתשלום דמי מחלה בגובה 75 אחוזים מגובה שכרו היומי בעבור כל יום מחלה המגיע לו בחוק. בעבור כל חודש עבודה שעבד העובד זכאי יהיה ל1.5 ימי מחלה שהתשלום בגינם יחשב כשתלום שכר חודשי מצטבר רגיל.

זכויות החולה קובעות מספר זכויות נוספות מהן נהנים עובדים הלוקים במחלה או סובלים מפציעה במקום העבודה.

שעות מנוחה ועבודה

חוק שעות העבודה והמנוחה בא להסדיר את הזמנים בהם ניתן להעסיק עובד, ואת הזמנים הנחשבים לשעות נוספות. על פי החוק יום עבודה, נחשב לשמונה שעות עבודה, ושבוע עבודה נחשב ל45 שעות עבודה. בערב חג או יום מנוחה שבועי (שבת ליהודים וראשון לנוצרים) לא יעלה יום העבודה על שבע שעות סך הכל. כמו כן, החוק מגדיר כי אורכו של יום המנוחה השבועית יהיה 36 שעות רצופות.

לכל אלה נקבעו יוצאים מן הכלל כגון עובדי מלונות, שירותי אבטחה, חשמל, תקשורת ועוד, אשר להם מחושבים תוספות שכר גלובליות ותשלומים שעתיים בעבור עבודה בשעות נוספות. גובה התשלום בעבור שעות נוספות לא יפחת מ125 אחוזים מהשכר השעתי המגיע לעובד בעבור שעת עבודה רגילה, ולא פחות מ-150 אחוזים מגובה השכר ביום המנוחה השבועי.

דמי הבראה

כל עובד זכאי למקסימום אפשרי של חמישה ימי הבראה בשנה. בכל שנה, סמוך לסופו של חודש יולי מתפרסם גובה דמי ההבראה ליום.

הפרשה  לקרנות

בגלל שאין חוק המגדיר במדויק את חובתו של המעסיק להפריש כספים לקרנות השתלמות, לקופות גמל, ולדמי פנסיה, יש לבחון את תנאי ההעסקה בתחום זה. לרוב יקבעו תשלומים לעובדים על פי הסכמים קיבוציים.

עובדים זרים

עובדים זרים נהנים באופן עקרוני מאותן הזכויות מהן נהנים עובדים אזרחי ישראל. עם זאת, ישנם מספר הבדלים בין זכויות עובדים ישראלים לבין זכויות עובדים זרים.

אולי יעניין אותך גם:

חוק הזכות לעבודה בישיבה

אלו הן הזכויות המגיעות לעובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום בעת משבר הקורונה

זכויות עובדי חברות ניקיון

זכויות מלצרים