זכויות עובדים זרים

כבר שנים רבות שמראה העובדים הזרים העוסקים במקצועות השונים במדינתנו אינו מראה זר וייחודי. רומנים, פיליפינים, תאילנדים וסינים, לצד עובדים מארצות אפריקה פוקדים את ארצנו במטרה להרוויח את משכורתם במטבע זר בכלכלה רווחית יותר מהכלכלה בארץ המולדת.

זכויות עובדים זרים תלויות בראש ובראשונה במעמדו החוקי של העובד. העסקתו של עובד זר ללא האישורים המתאימים מהווה הפרה של החוק במדינת ישראל.

למידע לגבי אפשרויות העסקת עובד זר לחצו כאן: עובדים זרים

למה זכאי עובד זר?

עובד זר המועסק כחוק זכאי בדיוק לאותם הדברים להם זכאי עובד מקומי, פרט לכמה הבדלים קטנים המייחדים אותו בשל היותו עובד זר. אחת הזכויות מהן נהנה העובד הינה יציאה לחופשות בחגים של מדינתו ולא בחגים היהודיים. במידה והעובד מחליט לעבוד בכל זאת על חשבון ימי החג במדינתו זכאי יהיה לתשלום בגובה של 150 אחוזים מגובה משכורת המשולמת לו במועדים רגילים.

ביטוח בריאות

ביטוח הבריאות שבו מבוטח העובד הזר שונה מביטוח הבריאות הממלכתי בו מבוטח עובד ישראלי מקומי, ולכן המעביד זכאי לנכות משכרו כמחצית מהסכום ששולם בעבור ביטוח הבריאות לעובד הזר.

יום חופש שבועי

העובד הזר זכאי לקבל יום אחד של חופשה בשבוע במועד שסוכם מראש. ניתן לסכם עם העובד את היום המועדף לחופשה השבועית, בעוד שרוב העובדים הזרים יעדיפו את יום ראשון בגלל הדת הנוצרית.

תשלום שוטף

עובדים זרים זכאים לכסף מזומן בסכום שהוסכם מראש בין המעסיק והעובד. סכום זה נועד לספק את צרכיו השוטפים של העובד, בעוד שאת המשכורת החודשית שולח בדרך כלל העובד הזר למשפחתו שבחוץ לארץ.

משכורת חודשית

המשכורת החודשית תיקבע לפי שכר המינימום הנהוג במשק לכל עובד ישראלי. על המעסיק לשלם לעובד הזר את משכורתו החודשית לא יאוחר מעשרה ימים לאחר תום החודש בו עבד העובד.

רוב העובדים יעדיפו לקבל את כספם בדולרים או במטבע זר אחר על מנת לחסוך את דמי ההמרה הנהוגים בעת העברת הכסף בחברות ההעברה או בהעברה בנקאית ישירה, ולכן יש לסכם מראש עם העובד הזר את המטבע בו תשולם המשכורת.

במידה והעובד הזר מועסק במשך כל שעות היממה, זכאי העובד לתוספת קבועה גלובאלית במשכורתו בסכום השווה לכשליש מסך כל משכורתו החודשית.

חופשות

ישנם מקרים מסוימים בהם זכאי ם עובדים זרים לקבל חופשות בתשלום ורובם מותנים בהשלמת שנת עבודה מלאה אחת. במקרה והשלים העובד הזר שנת עבודה מלאה, זכאי יהיה לקבל חופשה שנתית רגילה של שבועיים.

במידה והעובד הפסיק את עבודתו במקום העבודה, או שפוטר, זכאי הוא לפדות את ימי החופשה שצבר בכסף. בנוסף, זכאי עובד בעל ותק עבודה של שנה לפחות לחמישה ימי הבראה שנתיים אשר גובה שווים מפורסם בכל שנה סמוך לחודש יולי. על כל חודש שעבד העובד הזר, יהיה זכאי לקבל יום וחצי של מחלה, ולפיכך זכאי לצבירה של שמונה עשר ימי מחלה בשנה.

ראו גם: הסדר מעמד משפחתי של בן/בת זוג זר/ה בארץ

מידע נוסף ניתן למצוא באתר משרד התמ"ס.