זכויות נפגע עבירה

נפגע עבירה, לפי החוק לזכויות נפגעי עבירה הוא אדם שנפגע באופן ישיר ממעשה שהוא עבירה על החוק (פשע). בעבירות של רצח, מוכרים בני משפחת הנרצח כנפגעי עבירה ישירים.

החוק מכיר בשני סוגים של עבירות, כאשר התייחסות החוק אל חומרת המעשה בשתי הקטגוריות שונה.

הסוג הראשון: עבירות מסוג עוון. עבירות אלה כוללות: גניבה, הונאה, תקיפה, איומים ועוד. אלה עבירות שהעונש המקסימלי עליהן הוא עד כשלוש שנות מאסר.

הסוג השני: עברות מסוג פשע. עבירות חמורות הכוללות פגיעה חמורה בקרבן: רצח, הריגה, אונס, תקיפה שגרמה לחבלה חמורה ועוד. העונש על עבירות אלה הוא מאסר ממושך של למעלה משלוש שנים.

חוק זכויות נפגעי עבירה

חוק זה נחקק בשנת 2001 והוא מעגן את זכויותיהם של נפגעי העבירה בהליכים הפליליים והמשפטיים וכן לאחר מאסרו של הפוגע בין אם יש לו רישום פלילי ובין אם לא.

עד למועד חקיקת החוק נושא זכויותיהם של נפגעי העבירה במהלך הליכים אלה היה לא ברור, ונפגעי עבירה רבים חשו פגועים מן האופן בו התייחסו אליהם במהלך ההליך הפלילי והמשפטי.

אחד הקשיים אותם ביטאו נפגעי עבירה היה הקושי הכרוך בכך שהם למעשה אינם צד בהליך הפלילי, והם לא נשאלים לעמדתם. בהליך הפלילי מי שתובע היא המדינה והנתבע הוא החשוד. הנפגע כלל אינו צד בהליך.

חוקים נוספים להגנת נפגעי עבירה

מעבר לחוק זה ישנם חוקים נוספים שמטרתם להגן על נפגעים מפני פגיעה חוזרת. חוקים מסוג זה מקנים לנפגעי עבירה זכויות כמו: הוצאת צו הרחקה או צו הגנה מהפוגע, צו פיקוח על עברייני מין, וחוקים המקנים לנפגעים זכויות של טיפול רפואי ונפשי.

זכויות נפגעי עבירה לפי חוק זכויות נפגעי עבירה

זכויות בהליך הפלילי – זכויות הגנה

  • בזמן ההליך הפלילי זכאי הנפגע להגנה מקסימלית (במידת הצורך) מפני הפוגע עצמו או אנשים אחרים שהוא עלול לשלוח כדי לפגוע או לאיים על הנפגע.
  • בזמן הדיונים בבית המשפט זכאי הנפגע להגנה מפני כל מגע או קשר בינו לבין הפוגע או מקורביו.
  • הנפגע זכאי לקבל מהמשטרה מידע מלא ומפורט לגבי אפשרויות ההגנה.
  • הזכות למדור שקט: הנפגע זכאי לכך שהפוגע לא יגיע לביתו, גם אם מדובר בבן משפחה החי בבית (זאת בהתאם לחוק למניעת אלימות במשפחה).

זכויות חיסיון

זכותו של הנפגע היא כי המשטרה או כל גורם אחר לא ימסרו לשום גורם את פרטי החקירה או את פרטיו האישיים של הנפגע כמו כתובת מגורים או עבודה.

הגורם היחיד הרשאי לאשר חשיפת פרטים אישיים של הנפגע הוא השופט, במידה והוא סבור שפרטים אלה יסייעו להגנת הנאשם.

זכויות לקבלת מידע על ההליך הפלילי

לנפגע יש זכות לקבל מידע מלא על מה שעומד לקרות בהליך הפלילי.  כמו כן יש לו זכות לקבל בכל שלב משלבי ההליך מידע מלא על מצב החקירה וההליך הפלילי. זכותו של הנפגע לקבל מן המשטרה והרשויות המעורבות מידע מלא על כל זכויותיו בהליך הפלילי.

זכויות במהלך חקירת המשטרה

לנפגעי אונס או אלימות יש זכות שאדם נוסף, לפי בחירתם, ילווה אותם במהלך החקירה.

זכויות לגבי ההליך המשפטי והמאסר של החשוד

לנפגעי עבירה הזכות לעיין בכתב האישום ולקבל מידע על מהלך המאסר של החשוד.

זכויות לקבלת מידע אודות שירותי סיוע

לנפגעים זכות לקבל מידע והכוונה לגבי גופי סיוע וטיפול.

הזכות להיות נוכח בהליך המשפטי

זכותם של נפגעי עבירה להיות נוכחים בהליך המשפטי גם אם מדובר בהליך בדלתיים סגורות.

לסיכומו של עניין, חשוב שנפגעי עבירה יהיו מודעים לזכויותיהם כדי שיוכלו למצות זכויות אלה.

ראו גם:

סיוע לנפגעי תקיפה מינית

תוכן עניינים
Picture of דימה
דימה

דימה אחד ממייסדי האתר. מעל 10 שנות ניסיון בתחום