זכויות ניצולי שואה – רנטה קבועה

במהלך ההיסטוריה, ובמרוצת השנים היהודים סבלו מרדיפה מתמדת, שהלכה והתגברה עם הזמן. בשנת 1933 עלה אדולף היטלר לשילטון הגרמני כשהוא רואה למולו מטרה אחת – להשמיד את העם היהודי. באמצעים דמגוגיים שטף את מוחו של העם הגרמני, ומאז ועד שנת 1945, בתום מלחמת העולם השניה נפלה גרמניה הנאצית, ואיתה נגמרה השואה.

כמחצית מהעם היהודי שהיה קיים אז בעולם נמחה מהעולם כמעט בעשור, וניצלו מעטים יחסית. מאז האירועים הללו, העולם התפכח והבין שעליו לעשות כל שביכולתו לפצות את הניצולים שסבלו כל כך ולגרום לכך שדבר כזה לא ישנה.

זכויות ניצולי שואה לרנטה קבועה מוקנות ליהודים ששרדו את זוועות הנאצים וחיים כיום בישראל.

למה זכאים ניצולי השואה?

ההטבות והתגמולים השונים להם זכאים ניצולי השואה מתחלקים לשניים: קצבה קבועה, הנקראת גם רנטה חודשית, וזכויות ניצולי שואה להטבות חד פעמיות. את הרנטה החודשית ניתן לקבל מגורם אחד בלבד ועל פי התאמה לקריטריונים בלבד.

לעומת זאת, את ההטבות והמענקים החד פעמיים ניתן לקבל מכל גורם המוצא את ניצול השואה מתאים לקריטריונים שהציב, ללא תלות וקשר ברנטה החודשית הקבועה.

קצבה קבועה – רנטה חודשית

כיום ישנם ארבעה סוגים של רנטה חודשית:

קצבה חודשית מהאוצר

מותנית בעליה ארצה לפני חודש אוקטובר של שנת 53 ובמינימום של 25% אחוזי נכות. גובה הרנטה נקבע על פי אחוזי נכות ומחלות מוכרות. גובה הרנטה הקבועה המקסימלי לבעלי 80% – 100% נכות הינו 4,502 ש"ח.

לזכאים לקצבה זו ניתנות באופן אוטומטי הטבות כגון הנחה בארנונה, תגמול במשך 3 שנים לאחר פטירת בן הזוג, ופטור מאגרת טלויזיה.

בנוסף, ניתן להגיש בקשה לעוד זכויות שאינן ניתנות באופן אוטומטי כגון פטור מהוצאות רפואיות במחלות המוכרות, השלמת הכנסה לבעלי הכנסה נמוכה, החזרי מס ומע"מ בקניית מוצרי חשמל, ומענקי לימודים אקדמאיים לבני הניצולים שטרם עברו את גיל 30.

קיצבת בריאות מגרמניה ליהודים גרמנים לשעבר

הזכאות לרנטה מגוף זה נקבעת על פי שייכות לעם הגרמני טרם פרוץ מלחמת העולם השניה ואירועי רדיפת היהודים על פי מבחנים, ובתנאי שרופא גרמני בדק את הנפגע עד לשנת 1960 וקבע את אחוזי נכותו.

הרנטה משולמת לזכאים במטבע האירופי המאוחד (אירו). בנוסף לרנטה הקבועה קיצבה זו מעניקה הטבות כגון 21 ימי הבראה במשך שנתיים, החזר על הוצאות רפואיות הנוגעות למחלות המוכרות לקיצבה, והנחה בארנונה.

קיצבה חודשית על פי חוק הסיוע ליוצאי מחנות וגטאות

קיצבה זו משולמת החל מחודש אוקטובר של שנת 2007 למי ששהה במחנות ריכוז או בגטאות בזמן רדיפת היהודים ולא זכאי לקיצבה כלשהי משום גורם אחר. גובה הקיצבה הינו קבוע ולא משתנה בשום מצב ועומד על סך של 1,030 ש"ח.

החל מחודש ינואר של שנת 2010 ניתן לזכאים כרטיס מגנטי עם זיכוי בסך של 4,800 המהווה זיכוי רטרואקטיבי של השנתיים האחרונות בתחשיב של 200 ש"ח בחודש.

קרן סעיף 2 של ועדת הסיוע

רנטה קבועה מקרן סעיף 2 מזכה את הזכאי לרנטה זו במענק תלת חודשי קבוע על סך של 873 יורו, המהווים 291 יורו בחודש. סכום זה הינו סכום אחיד שלא ניתן לשנותו אך הוא אינו מוכר כהשלמת הכנסה, ובעלי הכנסה נמוכה יכולים לדרוש השלמת הכנסה אף על פי שמקבלים את הרנטה.