זכויות ניצולי שואה – מענקים חד-פעמיים

מי שסבל מרדיפת הנאצים, חי בגטאות, או שהה במחנה ריכוז או עבודה, תוך כדי סיכון חיים תחת הכיבוש הנאצי יכול למצוא היום מגוון דרכי פיצויים המשולמים לניצולים מגופים שונים. קיימים שני סוגים של מענקים חד-פעמיים לניצולי שואה:

  1. קיצבה חודשית (רנטה קבועה) הניתנת באופן קבוע לניצול בהתאם לזכאותו. ניתן לקבל רנטה מגוף אחד בלבד מתוך ארבעת הגופים המעניקים את הקיצבאות.
  2. מענקים חד – פעמיים הניתנים מגופים שונים וללא קשר ותלות בין הרנטה החודשית המשולמת לניצול. ניתן לקבל את כל המענקים המגיעים לניצול בהתאם לקריטריונים אותם קבעו הגופים המפצים.

בכל הנושא של זכויות, ישנם שמונה גופים המפעילים תוכניות פיצויים לניצולי שואה.

הקרן לרווחת נפגעי שואה

הקרן לרווחת נפגעי שואה בישראל מעניקה שני סוגים של מענקים. הראשון למי שסבל מרדיפות הנאצים תוך כדי סיכון חיים, או שהכנסתו הקבועה מתחת ל-7,216 ש"ח בחודש. מי שנמצא מתאים בקריטריונים אלה זכאי לקבל סיוע בטיפולי שיניים, לחצני מצוקה, והחזרים על תרופות עד 4,000 ש"ח בכל שנה בהצגת קבלות מקוריות. בנוסף, הקרן מעניקה עד תשע שעות סיעוד שבועיות למי שחי תחת הכיבוש הנאצי ומקבל מקסימום שעות סיעוד מהביטוח הלאומי.

קרן הסיוע של ועדת התביעות

קרן הסיוע של ועדת התביעות מעניקה לזכאים לכך תשלום חד פעמי של 2,556 יורו השווים ל5,000 מרק גרמני. זכאים להטבה גברים מעל גיל 65 ונשים מעל גיל 60, שלא מקבלים רנטה קבועה ולא קיבלו תשלומים בעבר.

קרן הפיצוי הגרמנית עבור עבודה בגטו

אדם ששהה בגטו, ועבד בו מרצונו ולא מתוך כפייה של הנאצים, ובנוסף, אינו מקבל רנטה מגורם סוציאלי גרמני או גורם סוציאלי כלשהו עבור תקופת העבודה בגטו זכאי למענק חד פעמי בסך של 2,000 אירו.

חוק הטבות לניצולי שואה נזקקים

מקבלי גמלת הבטחת הכנסה כחוק, אזרחים ותושבי ישראל זכאים לקבל הטבה זו.

בנוסף, על הניצול לבדוק זכאות על פי תשלומים שקיבל מקרנות מסוימות בעבר. הזכאים להטבה זו יקבלו מענק חד שנתי בסך של 4,000 ש"ח, פטור מתשלומי אגרת טלויזיה, ותוספת של עשרה אחוזים בהנחה על שכר דירה לזכאים. החל משנת 2010 הזכאים לחוק זה יקבלו מענק חד פעמי בסך של 1,500 שקלים בחודש מהחברה לאיתור והשבת נכסים של נספי השואה.

קרן הסיוע לניצולים אוסטרים

נכון להיום פעילותה של הקרן הוקפאה, ויש לבדוק את הפשרתה לקראת חודש ספטמבר 2010. זכאים להטבה זו ניצולי אוסטרים ובני זוגם, שהכנסתם לא כולל רנטות ופיצויים אינה עולה על 7,000 ש"ח לחודש (9,000 לזוג סך הכל).

פיצויים ליתומים מצרפת

זכאי להטבה זו אדם שלא עבר את גיל 21 בעת הגירוש, שאחד מהוריו גורשו מצרפת, ונפטרו במהלך הגירוש וכתוצאה ממנו. הזכאים יוכלו לבחור בין מענק חד פעמי של 27,000 אירו, או קיצבה חודשית קבועה של 450 אירו עד סוף החיים.

חוק נכי המלחמה בנאצים

זכאים להטבה זו מי שלחמו באחד הצבאות נגד הנאצים ואחוזי נכותו אינם פחותים מעשרה.

חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה

זכאים להטבות מי שלחמו נגד הנאצים באחד הצבאות הלוחמים. הזכאים יקבלו פטור של עד 75% אחוזים בתשלומי הארנונה, מענק חד שנתי, פטור מאגרת טלויזיה, והטבות נוספות עליהם תוכלו לקרוא בהרחבה כאן: זכויות ותיקי מלחמת העולם השניה.