משפחות שכולות בישראל

לצערנו, בשל המצב הביטחוני הקיים במדינת ישראל, הטיפול במשפחות שכולות נהייה לחלק מהעשייה הביטחונית במדינה. אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון הוא הגוף המטפל ודואג למשפחות השכולות, מתוך תפיסה כי המדינה מחייבת לאלה שנפגעו בשליחותה.

בשנת 1950 אושר חוק בכנסת המגדיר זכויות משפחות שכולות, מאז עבר החוק תיקונים רבים שהרחיבו את סל השירותים להם זכאיות משפחות שכולות.

הכרה כהורה שכול

על מנת שהמדינה תכיר באדם כהורה שכול עליו למלא טופס. קצין תגמולים יקבל את הטפסים ויודיע לפונה על ההחלטה האם להכיר בו כהורה שכול. את הטופס מקבלת המשפחה על ידי עובדת סוציאליות עוד בזמן השבעה.

הנצחה

משרד הביטחון מטפל בסידורי הקבורה ומסייע גם בהנצחה.

שירותים סוציאליים

היחידה לשירותים סוציאליים קובעת את המדיניות בטיפול בהורים שכולים, כמו כן, היא מפקחת ומדריכה את העובדים הסוציאליים. אנשי הטיפול מסייעים להורים השכולים לקבל תחושת משמעות ולמצוא את הכוחות לחזור לחיי שיגרה בריאים ותקינים. המפגש עם העובד הסוציאלי מתחיל עוד בזמן השבעה ומטרתו לספק תמיכה רגשית, ייעוץ והכוונה. לאחר מכן יקיים העובד הסוציאלי ביקורים תקופתיים ויעמוד לרשות ההורים השכולים בכל עניין.

בנוסף עומדת בפני ההורים השכולים האופצייה להיעזר בשרותי פסיכיאטריה ופסיכולוגיה שאושרו על ידי משרד הביטחון.

לרשות ההורים השכולים עומדים גם גופים נוספים כדוגמת מתנדבים, קבוצות תמיכה ותעסוקת פנאי.

תגמולים חודשיים

מידי חודש מועברים להורים השכולים תגמולים כספיים בהתאם למצבם המשפחתי: הורה יחיד, זוג, משפחה. בנוסף ישנה זכאות להשתתפות בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות.

פעם בשנה יקבלו הורים שכולים קצבת הבראה.

כמו כן, מעבר לתגמולים החודשיים, הורים שכולים זכאים להטבות שונות בהתאם לצרכים ספציפיים. על כל שינוי במצב משפחתי יש לדווח לעובד הסוציאלי על מנת להתאים את התגמולים וההטבות בהתאם למצב החדש.

סיוע למטרות דיור

ישנה אפשרות לקבל סיוע למטרת רכישת דירה או החלפה של דירה. הסיוע יינתן באופן חד פעמי בצורה של הלוואה או מענק. כמו כן, הורים שכולים זכאים להנחה במס הרכישה בעת קנייה של דירה ופטור מתשלום אגרת משכנתא.

סיוע ברכישה של רכב

הורים שכולים בעלי רישיון נהיגה כחוק יהיו זכאים להלוואה או מענק לרכישת רכב חדש וזאת אחת לחמש שנים.

סיוע בעסק משפחתי

הורים שכולים שבוחרים להקים עסק או להיכנס לתוך שותפות עיסקית זכאים לקבלת הלוואה למטרות אלה.

התייעצות רפואית

הורים שכולים זכאים לקבלת מימון להתייעצות רפואית. החזר התשלום להתייעצות רפואית יינתן במקביל להגשת קבלה.

תקשורת

הורים שכולים פטורים מתשלומי אגרת הטלוויזיה. אישור הפטור יישלח לביתם.

מענק לילד

במידה ונולד להורים השכולים ילד לאחר ששכלו את בנם יהיו זכאים למענק חד פעמי בסכום של 15,315 ₪.

הורים שכולים זכאים למענק השתתפות באירועי בר/בת מצווה וחתונות ילדיהם.

הורים לילדים בכיתות ז-יב זכאים למענק לרכישת ספרי לימוד או השתתפות בהוצאות הכרוכות בלימודי ילדיהם. בהגיעם לשלב לימודים אקדמאיים יהיו זכאים למענק בשכר הלימוד.

הנחה בארנונה

הורים שכולים זכאים להנחה בתשלומי הארנונה במקום מגוריהם. גובה ההנחה נגזר בהתאם למספר הנפשות ולמספר החדרים בבית.

זכות ווטו

הורים שכולים שיש להם בן שעומד להתגייס לצה"ל זכאים להטיל ווטו על גיוסו ליחידה קרבית.

אגף המשפחות במשרד הביטחון הוא הגוף שעומד לרשות ועבור ההורים השכולים והוא גם הגוף המספק את כל צרכיהם, שאלותיהם ובעיותיהם. זוהי חובתו וזוהי המחויבות שלו. אנשי המקצוע באגף המשפחות עברו הכשרה מקצועיות בעניין והם זמינים לרשותם של ההורים השכולים בכל דרך ובכל זמן.