Site icon זכויות – מה מגיע לכם?

זכויות משפחות חד מיניות

קשר הנישואין הוא קשר עוצמתי ומחייב, רוב בני האדם, מצפים בכיליון עיניים למציאת המיועד ולחיות איתו באושר ועושר. זוג המורכב מבני אותו המין הוא זוג חד מיני. החוק של מדינת ישראל אינו מכיר בנישואין של זוגות אלה. הנישואין טומנים בחובם מחויבות גדולה יותר, מבחינת החוק. ובכל זאת, זוגות חד מיניים הרוצים להינשא, או להתחייב אחד כלפי השני מול החוק לא יעשו זאת דרך הנישואין הפורמלית, החוק הישראלי מציע אלטרנטיבות. הן אומנם לא שוות ערך למעמד הנישואין, אך יש בהם מן המחויבות כלפי הצד השני.

העניין המרכזי, שמגדיר זוגיות כמשפחה, הוא הבאת ילדים משותפים לעולם. דרך הטבע היא, שרק זוג המורכב מגבר ואישה, מסוגל להוליד.

אימוץ

האלטרנטיבות הראשונה שמציעה מדינת ישראל לזוגות החד מיניים היא אימוץ. הגבלת החוק היא, שניתן לאמץ באופן חוקי את ילדיו של בן או בת הזוג, אך לא ניתן לאמץ ילדים אחרים. עם זאת, ישנן מספר הגבלות על זוגות חד מיניים שאינן עולות בקנה אחד עם זכויות הורים מאמצים. עניין זה נמצא בימים אלו בבית המשפט, ואפשר שתתקבל פסיקה תקדימית. בנוסף, אם אחד מבני הזוג אימץ ילד לבדו, אז יוכל בן זוגו לאמצו גם. משמעות האימוץ היא, שעל בן הזוג המאמץ יחולו חובות וזכויות השוות להורה הביולוגי. סוגיה חשובה בנושא האימוץ, היא מותו של ההורה הביולגי. הליך האימוץ החוקי, מבטיח שהילד יישאר בחזקת ההורה המאמץ. כשלא קיים צו אימוץ, הילד יילקח על ידי שירותי הרווחה. עתידם של הילדים נתון בידי בית המשפט וכלל וכלל לא בטוח, כי הילד יועבר לבן זוגו של הנפטר.

טיפולי פוריות ותרומת זרע

כשמדובר בזוגיות חד מינית של נשים, טיפולי פוריות ותרומת זרע מותרים על פי חוק. אפשרות נוספת להביא ילדים משותפים היא באמצעות הסדר עם אדם מחוץ לזוגיות, בן המין השני, ולהביא יחד איתו ילד לעולם כאשר מוסכם על שניהם שהילד יגדל רק אצל אחד ההורים, ואף יאומץ על ידי בן הזוג של ההורה המשמורן. וההורה הלא משמורן, יוותר על זכויותיו כהורה הילד. האפשרות האחרונה להבאת ילדים משותפים להורים בני אותו מין, היא באמצעות אם פונדקאית. עם זאת הליך זה אינו מתאפשר בגבולות ארץ ישראל לזוגות שאינם נשואים.

ישנם עניינים נוספים הנוגעים למשפחה חד מינית קשורים לחובות וזכויות זוגות חד מיניים מול בן או בת הזוג כפי שמורה החוק. החוק הישראלי, פרט לעניין הנישואין, רואה בזוגות אלו זוגות לכל דבר. מעמדם מקביל לידועים בציבור. המשמעות של מעמד זה היא שבני הזוג רשאים להחתים הסכמי ממון בבית המשפט לענייני משפחה, דבר שלא היה נהוג עד לפני מספר שנים. חתימת הסכם ממון תורמת בדרך כלל ליציבות הבית עבור הילדים.

קצבת שארים ופנסיה

דבר נוסף הוא, במידה ובן הזוג נפטר, זכאי בן זוגו לקצבת שאירים ולפנסיה. לגבי הירושה, העניין מורכב כשמדובר בזוג חד מיני. אדם הטרוסקסואלי יודע שביום מותו רכושו יחולק לבן זוגו, ילדיו ומשפחתו. אדם הומוסקסואל לא יכול לדעת כיצד יחולק רכושו, מכיוון שלעתים נדרשות הוכחות רבות להוכיח את קיומה של הזוגיות. ואפשר שבית המשפט יחליט להוריש הכול לילדיו של המנוח. בכדי להתגבר על משוכה זו, יכול האדם לכתוב צוואה בחייו. הצוואה תבטיח את הגעת רכושו למקום שהנפטר חפץ בו.

החוק הישראלי עשה קפיצות רבות בעניין שוויון ההומואים והלסביות לבין האוכלוסייה ההטרוסקסואלית. למעשה, מדינת ישראל היא מהפתוחות יותר בעולם המערבי הנושא של זכויות משפחות חד מיניות. החל מהענקת מעמד זוגי לקשר חד מיני על ידי הגדרתם כידועים בציבור, דרך האפשרויות – המצומצמות אומנם – להבאת ילדים לעולם והקמת משפחה. ועד השוואת תנאים בנושאי קצבאות וירושה עם מותו של בן הזוג.

למידע נוסף ראו גם:

קצבת ילדים

Exit mobile version