זכויות מורים

סקטור המורים בישראל סובל מאוד מהערכה מקצועית נמוכה בקרב הציבור, וממידת תגמול נמוכה ביותר לעומת  מדינות אחרות.

מציאות כואבת זו גורמת לירידה משמעותית ברמת הביקוש למקצועות ההוראה השונים, וכמובן גם לירידה באיכות המורים. כמו כן, מצבם הנחות של המורים בישראל גורם לעתים קרובות שביתות רבות במערכת החינוך- בתי ספר וגנים.

בישראל קיימים שני גופים גדולים שדואגים לאוכלוסיית המורים, עונים על צרכיהם, משמשים להם כגב מול מערכת החינוך הגדולה ודואגים לזכויות העובדים שלהם.

הסתדרות המורים

הגוף הגדול ביותר שדואג לייצוג סקטור המורים והגננות בישראל. הסתדרות המורים פועלת בשני מישורים:

  • זכויות מורים וגננות בעבודה ותנאי שכר: האיגוד פועל במטרה להגיע להישגי שכר גבוהים יותר. המורים מקבלים מענה במקרה של פיטורין, וישנה דאגה לזכויותיהם הסוציאליות.
  • איכות ההוראה: האיגוד מפעיל מאבקים בכדי לשפר את רמת ההוראה בארץ ולשמור עליה (אחד מהמאבקים הגדולים הוליד את רפורמת "אופק חדש").

ארגון המורים

איגוד מקצועי שמשמש כגוף דמוקרטי ולא פוליטי. באיגוד חברים למעלה מ-40,000 מורים שעובדים במוסדות העל יסודיים ומכל מגזרי הלימוד. ארגון המורים דואג לייצג את החברים בו מול גופים ממשלתיים שונים כדי לקדם את רמת החינוך בישראל, על ידי שיפור מעמדם בעייני החברה והעלאת שכרם.

כאמור, שני הארגונים הגדולים דואגים לשמירת זכויות המורים בישראל, כל אחד לגבי המורים והגננות החברים בו. למורים שמורות זכויות מיוחדות. להלן כמה מהן:

זכויות מורים בנושא שכר

שכרם של מורים, גננות ואנשי חינוך בכלל בישראל נחשב לנמוך ביותר במערכת הציבורית כולה. משנות ה-90 ועד שנת 2005 כלל לא השתנתה רמת שכרם של מורים וגננות. לא זו בלבד ששכרם נמוך מאוד, אלא שגם עכשיו, עם פיתוח הרפורמה "אופק חדש" (שבאה לטובת המורים), רמות השכר ישתפרו רק בעוד 6 שנים לפחות.

מורים המתחילים את תפקידם במערכת החינוך מקבלים שכר נמוך בכל קנה מידה, אפילו בהשוואה למדינות עולם שלישי, בהן רמות השכר הכלליות נמוכות מאשר בישראל. המורים בארץ זכאים לקבל את הדברים הבאים בתוך שכרם: תוספת תגבור הוראה, הסכם מסגרת, גמולי השתלמות, גמול אישי, גמולי תפקיד, דמי נסיעה וטלפון, דמי הבראה, דמי ביגוד, מענק יובל ועוד גמולים נוספים בהתאם לסטטוס, לוותק ולתפקיד.

זכויות מורים בנושא שעות נוספות

שעות נוספות הן שעות עבודה מעבר למכסת משרה בהיקף מלא. מורים זכאים לתוספת שבועית עד שש שעות נוספות. כדי לעבוד שעות נוספות, המורים חייבים באישור מיוחד מהלשכה האזורית. מורים שעובדים בשעות נוספות זכאים להפרשות לקופת גמל, והם ייהנו מהם עם פרישתם לפנסיה.

זכויות מורים בנושא פנסיה

כל מורה מגיל 60 עד 66 שעבד לפחות 10 שנים בהוראה בהיקף של שליש משרה ויותר, זכאי לתשלומי פנסיה ממשרד החינוך. מורים שפורשים לפנסיה בטרם מלאו להם 60, זכאים גם הם לפנסיה ובתנאי שיהיו עם ותק של למעלה מ-20 שנות הוראה. במקרים חריגים, כגון פיטורין על רקע רפואי, המורים זכאים לקבל גם כן פנסיה.

אופק חדש

רפורמת "אופק חדש" באה במטרה לשפר את תנאי העסקת המורים ואת שכרם כדי למשוך אנשים איכותיים למקצועות ההוראה, ובכך להביא לשיפור של הישגי מערכת החינוך.

אל הרפורמה נוספו למעלה מ-2,500 מורים ונקלטו כ-600 חדשים. מורים חדשים שנכנסים למערכת החינוך זכאים לתנאי הרפורמה בתחילת העבודה בלי קשר לעובדה שבית הספר המסוים נכלל בה או לא. "אופק חדש" מפרט את משך הזמן שדרוש לקידום בין דרגות השכר השונות ובאילו תנאים, ואת גמולי התפקיד והשיעור שלהם כאחוז מהשכר המשולב.

תוכן עניינים
Picture of דימה
דימה

דימה אחד ממייסדי האתר. מעל 10 שנות ניסיון בתחום