זכויות ירושה

צוואה הנה מסמך משפטי בו קובע אדם מה יקרה עם כספיו ועם עזבונו כשילך לעולמו. אפשר שאותו אדם ישנה את נוסחה של צוואתו, בגלל סיבות שונות- מוות במשפחה, סכסוכים משפחתיים ועוד.

הצוואה הקובעת באופן סופי כיצד יחולק הרכוש ולמי מגיעות זכויות ירושה, היא זו שנכתבה בנוסח האחרון לפני לכתו של המנוח.

חוק הירושה בישראל חל על כל מה שקשור בירושות ובצוואות שמשאירים אנשים אחרי לכתם. שני צדדים לחוק: האחד- כשאדם עורך צוואה, והאחר- כשאדם נפטר מבלי שהשאיר אחריו צוואה בעבור יורשיו.

במצב שבו ערך הנפטר צוואה, היורשים הם אלה שעליהם הוא החליט בעת כתיבת הצוואה, ואין כל מחלוקת בנושא.

זכותו של כל אדם להוריש את עזבונו לכל אדם, בתנאי שהדברים כתובים. במצב שבו אדם לא ערך צוואה, כל כספיו ונכסיו מתחלקים בין בן/בת הזוג שנשארו לאחר לכתו ובין ילדיו או נכדיו. במידה ולאדם שנפטר אין בן/בת זוג או ילדים, היורשים החוקיים הם הוריו או אחיו/אחיותיו.

לשם קבלת יעוץ לגבי זכויותיכם בחלוקת ירושה לחצו כאן

הזכאים לזכויות ירושה

לפי מה שקבוע בחוק, יורשיו החוקיים של אדם שנפטר הם בן/בת הזוג, הילדים (כולל ילדים מאומצים), הנכדים, ההורים, האחים, האחיינים והדודים. בן/בת הזוג של הנפטר (נשוי או ידוע בציבור) יורש/ת את כל חפציהם המשותפים, כולל מכונית. שאר עזבונו של הנפטר מחולק בין שאר בני המשפחה בצורה הבאה:

  •  אם המנוח הותיר אחרי לכתו ילדים, נכדים או הורים, בן/בת הזוג יורש/ת מחצית מכלל עזבונו.
  • אם המנוח הותיר אחרי לכתו אחים, אחיינים או סבים (ולא ילדים), בן/בת הזוג יורש/ת שני שלישים מכלל עזבונו.
  • אם המנוח לא הותיר אחרי לכתו אף לא אחד מבני המשפחה המוזכרים, בן/בת הזוג יורש/ת את כלל עזבונו.

בין יורשיו החוקיים של אדם שנפטר מתחלק העיזבון לפי סדר קדימות: הילדים קודמים להורים וההורים קודמים לסבים. בין כל בני המשפחה (ילדים, הורים וסבים) מחולק העיזבון במידה שווה.

אם למשל המנוח מותיר אחריו בן/בת זוג ושלושה ילדים, העיזבון מתחלק כך: מחציתו עוברת לבן/בת הזוג ומחציתו השנייה עוברת לשלושת הילדים, והם מתחלקים בה בצורה שווה.

כתיבת ירושה

לפי החוק ישנן ארבע דרכים לעריכת צוואות:

  • צוואה בכתב יד: צוואה שנכתבת בכתב ידו של האדם שעתיד להוריש את עזבונו. במקרה זה אין חובת נוכחות של עורך דין או של עדים. בכדי להימנע מבעיות עתידיות בהבנת הצוואה, רצוי להקפיד על הכללים:

1.      הצוואה תיכתב בכתב ידו של האדם המצווה בלבד (לא מודפסת ולא על ידי אדם אחר).

2.      בצוואה ייכתב תאריך הכתיבה בכתב היד של המצווה ועליו לחתום על הדברים.

  • צוואה בפני עדים: המצווה קובע מי הם שני העדים שיהיו נוכחים בעת כתיבת הצוואה, ומולם הוא עורך אותה. בן/בת זוג או אדם אחר שיירש את העיזבון לא יכולים להיות עדים לכתיבה. המצווה יצהיר בפני העדים שזו צוואתו ועליו לחתום עליה. העדים חותמים ומאשרים ששמעו את ההצהרה.
  • צוואה בפני רשות: מוגשת לגורמים רשמיים כגון נוטריון, שופט ,רשם בבית משפט או שהיא נערכת על ידו. המצווה אומר את הפרטים לנציג הרשות או מגיש אותם בכתב ידו.
  • צוואה בעל- פה: אדם גוסס יכול לומר את צוואתו בפני שני עדים מבלי להכין אותה בכתב. העדים יכתבו את הצוואה ויחתמו עליה.

פסולים לירושה

ישנם שני מקרים בהם נשללות זכויות ירושה לעיזבון הנפטר:

  • אדם שהורשע בניסיון רצח או ברצח של המצווה.
  • אדם שהורשע בהשמדה, בזיוף או בהעלמת הצוואה האחרונה של המצווה.

ראו גם:

זכויות שארים

זכויות חולים סופניים

תוכן עניינים
Picture of דימה
דימה

דימה אחד ממייסדי האתר. מעל 10 שנות ניסיון בתחום