זכויות יסוד – הזכויות הבסיסיות של כל אדם

זכויות יסוד הן אותן זכויות שנחשבות בסיסיות ורלבנטיות לכל אדם במדינות מתוקנות, אלו הזכויות שמכירות בכבוד האדם, בחופש שלו ועל ערכו השווה של כל אדם בפני החוק. זכויות יסוד מגנות על דברים בסיסיים כמו ביטחון פיזי מאלימות, כבוד, חופש, פרטיות, שוויון ועוד.

זכות לחיים ולביטחון פיזי – זכויות יסוד בסיסיות ביותר

בישראל (ובכל העולם כמעט) פגיעה פיזית בגוף או פגיעה בחיים עצמם נחשבת עבירה פלילית ובמסגרת זכויות יסוד זהו הסעיף הבסיסי ביותר שקובע כי כל בני האדם זכאים להגנה מפני פגיעה פיזית בהם. בישראל זכות זו נשמרת על ידי מערכות המשטרה, הצבא, המשפט וכדומה, השמירה על זכות יסוד זו היא חובתה של המדינה ושל כל אזרח ואדם במדינה.

מבחינת יישום בפועל של זכויות יסוד, הזכות לאי פגיעה פיזית נשמרת בכך שמותר לאדם שנשקפת סכנה מוחשית לחייו לפגוע בתוקפו או להגן בכך על אנשים אחרים שנשקפת להם סכנה, אסור לפגוע בתוקף לאחר חלוף הסכנה. ישנה זכות לקבל טיפול רפואי מציל חיים או מונע בעיה רפואית אחרת ללא תנאי ובאופן מידי – זו חובת המדינה לספק טיפול רפואי זה במקרה הצורך המיידי. בנוסף ישנן הגדרות רבות נוספות שנועדו לשמור על זכות בסיסית זו.

זכויות יסוד – הזכות לכבוד

הזכות לכבוד אף מעוגנת בחוק יסוד של ישראל (המקבילה הלא ישירה לחוקה), חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. תחת זכות בסיסית זו נכללות כמה זכויות יסוד כמו זכות שלא לספוג יחס משפיל או לא מכובד מאדם או גורם אחר, איסור פגיעה בכבוד ע"י שלטונות המדינה, איסור לפגוע בכבוד הזולת, חוק למניעת הטרדה מינית (עבירה פלילית).

זכות הפרטיות

חלק מהותי במסגרת זכויות יסוד הוא ההגנה על פרטיות הציבור, זכות זו נוגעת לזכות לחיות חיים פרטיים בלי חשש של מסירת מידע אישי נגד רצוננו לצד אחר או התערבות של המדינה או כל גורם אחר בחיים הפרטיים ללא אישור או סיבה מוצדקת אחרת.

חדירה לפרטיות של אדם מוגדרת עבירה פלילית בישראל. במסגרת ההגנה על זכויות יסוד ועל הזכות לפרטיות אסור לחדור לגופו, לביתו או לרכושו של אדם ללא רשות, אסור לבלוש אחרי אנשים, אין לפרסם שמות נפגעי עבירות מין ללא רשות אין להשתמש שלא כדין במאגרי מידע ועוד הגדרות ותקנות.

הזכות לחופש הביטוי

זכות ידועה במסגרת זכויות יסוד, זכות זו קובעת כי כל אדם רשאי להביע את דעתו על כל עניין ונושא, כאשר למדינה אסור למנוע ממנו התבטאויות אלו אפילו אם מדובר על דברים בעייתיים, אירועים שכן מאפשרים למדינה להתערב ולמנוע את חופש הביטוי מאדם או גורם הם הסתה לאלימות או פעילות לו חוקית אחרת ופגיעת לשון הרע. זכויות יסוד של חופש הביטוי כוללות גם את הזכות להפגין (ללא אישור עד 50 איש). ישנם מקרים שבהם זכות חופש הביטוי מתאפשרת אך נדרשים צעדים בירוקרטים על מנת לקבל עבורם אישור.

זכות השוויון כחלק של זכויות יסוד

זכות בסיסית ביותר שקובעת כי ל בני האדם הם שווים לעומת יתר בני האדם, שווים בפני החוק וכדומה. הזכות לשוויון קובעת כי כשם שזכויותיו של אדם שוות לאחרים, כך גם חובותיו האזרחיות, הענישה על עבירות וכדומה. זכויות יסוד של הזכות לשוויון הם איסורי אפליה למיניהם (בעבודה למשל).

זכויות יסוד נוספות שקיימות בישראל הן: הזכות לחירות וחופש תנועה, זכות לחופש מחשבה ומצפון, חופש דת, זכות לחופש המידע, זכות לבחור ולהיבחר למשרות ציבוריות, זכות להליך משפטי הוגן ולפניה לבית משפט ועוד.

תוכן עניינים
Picture of דימה
דימה

דימה אחד ממייסדי האתר. מעל 10 שנות ניסיון בתחום