זכויות חולי פוליו שחלו בחו"ל

בשנת 2007 נחקק בישראל "חוק הפוליו" למען אנשים שחלו בפוליו ושנותרו עם מוגבלויות שונות בעקבות כך. החוק מאפשר לאנשים אלה לקבל פיצויים כספיים וקצבאות נכות מהמדינה, בשל העובדה שישראל לקחה על עצמה את האחריות למתן חיסוני הפוליו לילדים בשנות החמישים של המאה העשרים.

אותם חיסונים לפוליו גרמו לפגיעות בילדים וחלקם הגדול לקה במחלת שיתוק ילדים. החוק התייחס אז אך ורק לחולי פוליו אשר לקו במחלה בארץ ולא במדינות אחרות.

חולים אלה זכאים לקצבאות ולפיצויים כספיים מהמדינה אשר נאמדים בעשרות אלפי שקלים לכל אדם שחלה. בנוסף על הפיצויים הכספיים ישנן זכויות נוספות להן זכאים חולי פוליו שחלו בארץ כגון קצבת נכות כללית מביטוח לאומי, שמשולמת מדי חודש עבור נכים ממחלת הפוליו. גובה הקצבה נקבע בהתאם לאחוזי הנכות הרפואית שניתנו לחולי הפוליו בביטוח לאומי.

בנוסף לקצבה, חלק מחולי הפוליו זכאים לגמלת ניידות חודשית מהמוסד לביטוח לאומי. הזכאים לכך הם אנשים שבעקבות המחלה הפכו להיות מוגבלים בניידות בבית או בחוץ.

במסגרת גמלת הניידות ניתנות הטבות שונות בתחום הניידות, כל אחת בהתאם למקרה המסוים של החולים. הטבה נוספת מטעם המדינה מגיעה ממס הכנסה.

חולי פוליו רבים זכאים להקלות שונות בתשלומי מס ובניכויי מס. מהצד של חברות ביטוח פרטיות ישנן תכניות ביטוח אבדן כושר למקרים בהם בעקבות מחלת הפוליו איבדו החולים את כושר עבודתם ואת יכולת ההשתכרות שהייתה להם בעבר. או אז ישולמו עבורם פיצויים.

הצעת חוק

"חוק הפוליו" הראשון כוון את מטרותיו אל חולי פוליו שחלו בתחומי מדינת ישראל, אך לא התייחס כלל לחולים שחלו בחו"ל ושעלו ארצה עם המחלה. בעקבות אי השוויון בין חולי הפוליו- אלה שחלו בארץ לבין אלה שחלו בחו"ל- הועלתה הצעת חוק חדשה לגבי זכויות חולי פוליו אשר חלו בחו"ל.

הצעת החוק טענה כי צריך להפסיק את האפליה הקיימת בזכויותיהם של חולי הפוליו השונים וכי יש צורך בשוויון זכויות מלא. לאחר שאושרה הצעת החוק בקריאה ראשונה, גם חולי פוליו אשר חלו בחו"ל לפני שעלו לישראל זכאים לקבל קצבאות חודשיות, פיצויים כספיים ועוד הטבות שונות בדיוק כמו חולי הפוליו שחלו בארץ.

הצעת החוק מבחינה מספרית

עם העלאתה של הצעת החוק בנושא זכויות חולי פוליו שחלו בחו"ל, התעוררה שאלה חשובה- באילו סכומי כסף מדובר?

 התשובה לכך היא שעלותן הכוללת של כל הזכויות המגיעות לחולים אלה עומדת על 50 מיליון שקלים לצורך תשלומים של מענקים חד פעמיים יחד עם 20 מיליון שקלים נוספים מדי שנה לצורך תשלומים של קצבאות חודשיות.

הצעת החוק – תמיכה והתנגדות

בעת העלאת הצעת החוק בנושא זכויות חולי פוליו שחלו בחו"ל היו חילוקי דעות לא מעטים, אך בסופו של דבר היא אושרה בקריאה ראשונה.

האנשים אשר התנגדו להצעת החוק באו ואמרו כי מדינת ישראל אחראית רק על האנשים שחלו בארץ במחלת הפוליו מכיוון שהיא זו שחיסנה אותם, וכי שאר החולים שחלו בחו"ל ושעלו ארצה לאחר מכן, לא נמצאים תחת אחריותה. התומכים בהצעה באו ואמרו כי ישראל צריכה לדאוג לכל אזרחיה ולכל זכויותיהם, גם לילידי הארץ וגם לאלה שעלו מחו"ל, וזה כולל כמובן גם את חולי הפוליו שחלו בחו"ל.

עוד טוענים התומכים כי כמות חולי הפוליו שחלו בחו"ל עומדת על 600 איש שהם מעט אנשים באופן יחסי, ובהתייחס לנתונים אלה ישראל יכולה להיערך מבחינה כלכלית לתשלומים המגיעים להם, וההיערכות יכולה למנוע בעתיד גירעונות כספיים למדינה.

ראו גם:

זכויות רפואיות לחולי פמפיגוס

פוליו הינו חיידק, אשר מתיישב במעיים, אך פוגע בעיקר בהולכה העצבית של הגוף, וגורם לנכות מסויימת בדרגות שונות, לצמיתות.

עד לפני כארבע שנים, לא הוכרו נפגעי פוליו כברי זכאות לפיצוי או קצבה כלשהי, למעט קצבת נכול כללית, בהתאם לפגיעתם הגופנית. זכויות חולי פוליו נקבעו בחוק הישראלי רק בשנים האחרונות.

בשנת 2007, נחקק חוק במדינת ישראל, אשר מכיר באנשים אשר נפגעו מפוליו בישראל לקבל זכאות לפיצויים, קצבאות או/ו מענק חודשי בגין פגיעתם, הזכאות ניתנה אוטומטית בעבור נפגעים אשר חלו מיום קום המדינה ואילך. בשנה שעברה קמו מספר נפגעי פוליו, אשר חלו טרם קום המדינה, אבל בתחומי ארץ ישראל וטענו כי הפסיקה המקורית אינה מוצדקת, והיא מבוססת על החלטה פוליטית ולא גיאוגרפית בעבור אותה התקופה.

טענה זו נתמכה וסוכם כי המונח "שטח ישראל" מתייחס גיאוגרפית, למעט שטח רמת הגולן ומזרח ירושלים, אשר לא היו שייכים לישראל באותה תקופה. חולים אלו זכו הכרה כנכי פוליו, ועל כן זכאים לכל הזכויות וההטבות אשר להם חולי פוליו זכאים, על פי אותו החוק:

  • פיצוי חד פעמי, אשר נקבע לפי אחוזי נכות הפוליו אשר נקבעה לנפגע: אדם אשר הוכרו לו עד 74% נכות, ייהנה ממענק ראשוני של חמישים אלף ש"ח, אדם אשר נכותו גבוהה מ-74%, אך קטנה מ-95%, ייהנה ממענק ראשוני של מאה אלף ש"ח ואילו נפגע פוליו, אשר הוכרו לו 95% נכות ומעלה בועדה הרפואית של ביטוח לאומי, ייהנה ממענק ראשוני של מאה ועשרים אלף ש"ח.

המענקים הראשוניים נחשבים רטרואקטיביים, עד שנה אחורנית מיום התביעה, אלא אם הוגשה התביעה עד תום שנת 2008., אז תקופת הרטרואקטיביות הייתה ארוכה יותר.

  1. קצבה חודשית, אשר גם כן תלוייה בגובה אחוז הנכות של הנפגע: נפגע אשר נכותו מוגדרת מלאה, כלומר 100%, זכאי לקצבה חודשית שהששוה למחצית משווי השכר הממוצע במשק, מי שנכותו קטנה מכך, ייקבל קצבה השווה באופן יחסי, את אותו האחוז מהסכום אותו היה מקבל, לו היו לו כל מאת האחוזים.
  2. כל התשלומים, אשר נזקפים לזכותם של נפגעי הפוליו, אינם תלויים כהוא זה בקיומן של קצבאות אחרות, אותם הם מקבלים, כגון: קצבת נכות כללית – בעבור מי שטרם הגיע לגיל פרישה, אך אינו יכול להשתכר כראוי, קצבת זקנה, קצבת ניידות ועוד. אלא שהם מתווספים אליהם כסעיף נפרד לחלוטין.
  3. הטבות במס הכנסה: נפגע פוליו, אשר הינו עובד ומשלם מס על משכורתו, פנסיה או כל הכנסה אחרת, ייתכן ויימצא זכאי לפטור רפואי ממס ובנוסף, אף להחזרי מס רטרואקטיביים, עד תקופה של שבע שנים, שוב, בהתאם לחומרה הפגיעה ואחוזי הנכות.
  4. סיוע בגמלת ניידות: המקנה, בין השאר, עזרה כספית ברכישת רכב או אביזרי ניידות אחרים, בעבור נפגע פוליו אשר נפגע באחד או יותר מארבעת גפיו. כמו כן, חלק מנפגעי הפוליו זכאים גם לקצבת שירוים מיוחדים מטעם הביטוח הלאומי, תלוי בחומרת פגיעתם.
  5. החמרה והידרדרות במצב נפגע הפוליו: לעתים, עם הזדקנות גופו של נפגע הפוליו, נחלשים שריריו, לרבות אלה אשר נפגעו מן המחלה בשעתה, ומתרחשת אצלהם תופעה הנקראת "פוסט-פוליו". מצב כזה, מחייב פנייה נוספת אל הביטוח הלאומי והגופים השונים, לצורך בחינה מחדש של זכאותם, באשר היא, כך שגם אם אותו נפגע פוליו נדחה בעבר כאשר טען לפיצויים, יש סיכוי סביר, שאם ההחמרה במצבו, יהיה זכאי הוא לתגמול כלשהו, בהתאם למצבו. בהתאם לכך, גם מי שהוכר כנפגע פוליו וזכה לפיצוי בעקבות כך, יכול לדרוש בחינה חוזרת של הנתונים בעקבות הוכחה על החמרת מצבו ולקבל, בהתאם הגדלה של הפיצויים ו/או הקצבאות החודשיות. קראו עוד על מימוש זכויות רפואיות.

הצעת חוק חדשה שהוצעה בפברואר 2012 הועברה בכנסת ובה קריאה לשיוויון בין חולי פוליו שחלו בארץ לבין חולי פוליו שחלו המחלה בחו"ל ועלו ארצה. במסגרת ההצעה כל הזכויות הנ"ל מגיעות אף הן לחולי פוליו שעלו ארצה עם המחלה.

 

 

תוכן עניינים
Picture of דימה
דימה

דימה אחד ממייסדי האתר. מעל 10 שנות ניסיון בתחום