זכויות גמלאים

גבר מעל גיל שישים ושבע או אישה מעל גיל שישים וארבע? מזל טוב. הנך גמלאי מוכר עבור רשויות הממשלה.

עם הגעת האדם לגיל הפרישה במדינת ישראל, זכאי האדם להטבות מיוחדות ולזכויות גמלאים.

[addw2p name="kshishim"]

קצבת זקנה

הקצבה מגיעה באופן אוטומטי לכל גבר שעבר את גיל שישים ושבע ואישה מעל גיל שישים וארבע. עם זאת הזכאות לקצבה מותנית בוותק תשלומי הביטוח הלאומי לפני גיל הפרישה.

יש לזכור בעניין זה, שאם הגמלאי עובד, והכנסתו עולה במעט מסכום ההכנסה המינימאלי הקבוע בחוק, יקבל האדם קצבת זקנה חלקית. הזכאי יכול גם לוותר על הקצבה החלקית ובעתיד, כאשר האדם יזדקק לקצבה המלאה, תילקח בחשבון התקופה בה הגמלאי היה זכאי אך לא קיבל קצבה, ותינתן תוספת על קצבת הזקנה.

אדם הזכאי למספר גמלאות מהביטוח הלאומי, יקבל רק חלק מהן, פרט לקצבת ילדים וגמלת סעד, שאינן שוללות או מפחיתות מקצבת הזקנה. שאר הקצבאות משוקללות לסכום אחד על פי החוקים הרשומים בביטוח הלאומי. במידה והכנסתו של הגמלאי אינה מגיעה להכנסה המינימאלית הקבועה בחוק הוא זכאי לתוספת השלמת הכנסה.

אחוזי נכות ובריאות

גילו ובריאותו של האדם הולכים יחד, ככל שהגיל עולה, כך הבריאות מתרופפת, הביטוח הלאומי מעניק קצבאות נכות למי שנקבעו לו חמישים אחוזי נכות לפחות על ידי רופא מטעם ביטוח לאומי.

קצבה זו אינה לגמלאים בלבד, אלא לכל אדם הסובל מנכות ומעל גיל שמונה עשרה.

קצבה נוספת שאינה תלויה בגיל, אך בדרך כלל מתלווה אליו, היא קצבת ניידות, המיועדת למי שיש לו בעיות רפואיות ברגליים, המקשים על הניידות.

זכות נוספת היא מתחום הבריאות, מחוק הבריאות הממלכתי, לו זכאים כל תושבי מדינת ישראל, הרשומים לאחת מקופות החולים. מפאת גילם, הקשישים זקוקים בדרך כלל לסיוע רב יותר משירותי קופת החולים. קופות החולים מצידן מעניקות שירותים התואמים לצורכי הגיל השלישי, למשל שירות סיעודי ושיקומי הממומן בחלק מהמקרים ממשרד הבריאות, ובחלקם מאוצר המדינה.

בכל מקרה חשוב לפנות לקופת החולים לבירור והגשת טפסים בכל מקרה בו מתעוררת בעיה בריאותית. כדאי לדעת גם, שביטוח קופת החולים לא ממן או משתתף בכל סוגי התרופות, שבדרך כלל רלוונטיות לקשישים, במקרים רבים על החולה לרכוש את התרופות להן הוא זקוק, במחיר מלא.

זכויות גמלאים ניצולי שואה

נכון לשנת אלפיים ועשר, כל ניצולי השואה הם גמלאים, ניצולי השואה זכאים להטבות מיוחדות מטעם המדינה וארגונים שונים. בין ההטבות, תשלום חודשי של קצבה לניצולים, סל שירותים עשיר, הגדלה של קצבת הזקנה ותשלום קצבאות לניצולי שואה שאין להם הכנסה או קצבה אחרת הם רק חלק מזכויות ניצולי השואה.

זכויות גמלאים מוגבלי תנועה

מוגבלי תנועה, זכאים להתאמת תנאי דיור. זהו פרויקט משותף למשרד הבינוי והשיכון ומשרד הבריאות. במסגרת הפרויקט, ביתו של מוגבל התנועה ישופץ בכדי להתאימו לתנועתו המוגבלת של מגיש הבקשה, השיפוץ כולל את שינוי פנים הבית, כך שיתאים למעבר של כסא גלגלים למשל. וחוץ הבית שיאפשר גישה נוחה עבור האדם.

בכדי להיות זכאי לסיוע, על האדם להיות בעל מוגבלות תנועה, וכן עליו להתגורר בבית השיך לו, או לבני משפחתו הקרובים, או מגורים בקיבוץ או מושב. ישנם גם תנאים השוללים את הזכאות לקצבה, הם, מוגבל תנועה שבבעלותו יותר מדירה אחת, נכי צה"ל, נפגעי תאונות דרכים, נפגעי פעולות איבה שהוכרו על ידי הביטוח הלאומי, אדם המתגורר בשכירות, ואדם שדירתו שופצה והותאמה לצרכיו לפני הגשת הבקשה.

זכויות נוספות

פרט לזכויות שפורטו כאן, קיימות זכויות נוספות, זכויות סוציאליות ורווחה, זכויות בעבודה וזכויות בחינוך. ההמלצה לכל מי שהגיע לגיל הפרישה היא לגשת למחלקה לשירותים חברתיים באזור מגוריו, לשתף במצבו הבריאותי והכלכלי ולקבל הדרכה מפורטת לגבי הזכויות האינדיבידואליות.

תוכן עניינים
Picture of דימה
דימה

דימה אחד ממייסדי האתר. מעל 10 שנות ניסיון בתחום