זכויות בני נוער עובדים

מאות אלפי בני נוער עובדים במהלך חופשת הקיץ או בוחרים לעבוד עוד בהיותם בבית הספר. מדינת ישראל קבעה מספר חוקים המגינים על זכויות בני נוער עובדים, על שכרם, תנאי העסקתם וכן הלאה, כדי למנוע ניצול מצד המעסיקים. עם זאת, האכיפה בתחום לוקה בחסר ולכן חשוב ביותר לדעת ולהבין מהן הזכויות העומדות לבני נוער במקום העבודה.

בני נוער יכולים לעבוד בעצם בשלוש מסגרות שונות:

מקום העבודה של ההורים – בהרבה מקומות עבודה מחלקת כוח האדם נערכת לקראת הקיץ ומציעה לנערים של העובדים לעבוד אצלהם במהלך חופשת הקיץ.

מקומות עבודה רק בחופשות – כמו בקייטנות, מקומות נופש ובילוי קיציים.

מקומות עבודה המעסיקים בני נוער כל השנה – כמו שליחויות, סקרים, רשתות אוכל.

לצערנו, הרבה מבני הנוער העובדים וההורים שלהם אינם מודעים לכל הזכויות המגיעות להן ולפעמים הם מנוצלים על ידי המעסיקים שלהם.

זכויות בני נוער עובדים כוללות היבטים רבים שאינם כלולים בזכויות עובדים שאינם קטינים. להלן ריכוז חוקי מדינת ישראל באשר להעסקת בני נוער המאוגדים בחוק עבודת הנוער במדינת ישראל. על עבודת בני הנוער חלים כל החוקים של עובדים, גם אם לא מתקיימים יחסי עובד – מעביד, בתוספת של שינויים המתאימים לאופי הגיל.

גיל העסקה

אסור להעסיק בני נוער מתחת לגיל 14. בגילאים שבין 14 ל 15 ניתן להעסיק רק בעבודה קלה שאינה עלולה לפגוע בהתפתחותו. בעבודות מסוכנות אין להעסיק בני נוער גם אם מלאו להם 15.

פנקס עבודה

יש חובה על בן הנוער להוציא פנקס עבודה מלשכת שירות התעסוקה. הוצאת הפנקס אינה כרוכה בתשלום והוא חייב להימצא במקום בו עובד בן הנוער. כמו כן, חלה חובת הוצאה אישור רפואי המאשר את בריאות הנער.

שעות עבודה

ניתן להעסיק בני נוער עד 8 שעות עבודה ביום ולא יותר מסך של 40 שעות עבודה בשבוע. בני נוער מעל גיל 16 יכולים לעבוד כ 9 שעות עבודה ביום, אך לא יותר מ 40 שעות עבודה בשבוע. אין להעסיק בני נוער בשעות נוספות וחל איסור להעסיק בני נוער בזמן המנוחה השבועית.

הפסקות

לאחר 6 שעות של עבודה חייב לתת המעסיק לבן הנוער הפסקה של 45 דקות, מתוך 30 דקות ברציפות. ההפסקה היא על חשבונו של בן הנוער וכדאי לסכם על כך מראש על מנת שלא יגרמו אי נעימויות במהלך העבודה.

עבודה בשעות הלילה

אין להעסיק בני נוער בין השעות 20:00 בערב ל 8:00 בבוקר, אם הם מתחת לגיל 16. בני נוער מעל גיל 16 יכולים לעבוד עד השעה 23:00 בלילה.

תיעוד שעות עבודה

חלה חובה על המעסיק לתעד את שעות העבודה בצורה מדוייקת.

שכר מינימום

חלה חובה על המעסיק לשלם לפחות את שכר המינימום כנקבע בחוק, מומלץ לעקוב אחר השינויים משום ששכר המינימום מתעדכן מעת לעת. שימו לב, כי חובה על המעסיק לשלם עבור תקופת הכשרה או תקופת התלמדות החל מהדקה הראשונה, כמו גם על ימי הכנה או ישיבה או כל דבר שכרוך במקום העבודה. אין להטיל קנסות או עונשים על בני הנוער ולהוריד להם מהשכר בגין כך.

החזר נסיעות

מעסיק חייב לשלם בנפרד את הוצאות הנסיעה של בן הנוער מביתו למקום העבודה ובחזרה, ובסכום שאינו עולה על 23.70 ₪ ליום.

חוזה

חובה לתת לכל נער העובד במקום עבודה טופס ובוא מפורטים כל תנאיו, כולל הגדרת עבודה ופרטי מקום העבודה.

ביטוח לאומי

המעסיק מחוייב לשלם ביטוח לאומי עבור הנער שעובד אצלו ואסור למעסיק להוריד משכר העבודה את תשלומי הביטוח הלאומי.

חופשות

בני נוער זכאים ל 18 ימי חופשה שנתיות. במידה ובן הנוער עבד רק בחופשת הקיץ יש להכפיל מספר זה במספר ימי העבודה שעבד בפועל ולחלק ב 240. אם הנער לא קיבל את ימי החופשה המגיעים לו במהלך העבודה יש לפדות ימים אלה בכסף.

תוכן עניינים
Picture of דימה
דימה

דימה אחד ממייסדי האתר. מעל 10 שנות ניסיון בתחום