זכויות במשרד הבינוי והשיכון

מדינת ישראל היא מדינה המעניקה שירותים סוציאליים לאזרחיה. משרד הבינוי והשיכון, מעניק סיוע לזכאים בצורת סיוע כספי המיועד לשכירת דירה, או סיוע בדיור קבע, פיזי. על מנת לקבל זכאות לסיוע יש להגיש בקשה בסניפי משרד הבינוי והשיכון, או אצל החברות הקבלניות. עמידר, מתן חן או מ.ג.ע.ר, כולם יבחנו את הבקשה לסיוע.

על מנת לקבל את הסיוע, יש צורך בתעודת זכאות. הוותק בהחזקת תעודת הזכאות, ועמידה בכמה שיותר מהקריטריונים, יזכו בסיוע גדול יותר.

כמעט כל אזרח במדינה זכאי למשכנתא בתנאים הוגנים ותוספות שונות למשכנתא הניתנות בעקבות מאפיינים מסוימים, המאפיינים הנלקחים בחשבון הם: שנות שירות בצה"ל בשירות סדיר, מצב משפחתי, דיור לבני גיל הזהב, מספר ילדים והכנסות.

זכויות חיילים משוחררים: חיילים משוחררים זכאים לתוספת של אחוז אחד במשכנתא, עבור כל שנת שירות.

זכויות חייל סדיר ומילואימניק: חייל סדיר שהתגייס למילואים, מינימום שש שנים, שבתוכן עשרה ימים לפחות, יהיה זכאי לתוספת של חצי אחוז עבור כל חמישה עשר ימי מילואים. גבול ההטבה הוא עשרה אחוזים או עד שישים וחמישה אחוזים בשקלול עם השירות הסדיר, לזוג.

זכויות ניתנות לסוגי אוכלוסיה שונים, וההטבות מתואמות למאפייני האוכלוסיות.

נקודות

משרד השיכון משתמש בשיטת הנקודות, כלומר ככל שמגיש הבקשה עונה על יותר קריטריונים, כך הוא זכאי לסיוע רב יותר, אם בהשכרת דירה ואם בדחיפות הבקשה להעברה לזכות לדיור הציבורי.

ניקוד יינתן עבור גיל, מצב משפחתי ומספר ילדים, משפחה חד הורית עם מספר גדול של ילדים יזכו למספר נקודות רב יותר. נקודות נוספות ייתנו לאדם המתפרנס מקצבת ביטוח לאומי, הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה. עולה חדש, יבקש הסיוע במשרד הקליטה. תוספת של עשרה אחוזים, יקבלו אלו שהוכרו כמסייעים באסון צ'רנוביל ברוסיה, או שחוו את מלחמת העולם הראשונה.

שכירות בשיכון ציבורי

שכירות בשיכון הציבורי תינתן לעומדים באחד מהתנאים הבאים: שלושה ילדים לפחות במשפחה, חד הורית או שלמה הכנסות המשפחה לא יעברו את התקרה של חמשת אלפים חמש מאות שלושים ושבעה שקלים כהכנסה חודשית.

או משפחה שהתקיימה בשנתיים הקודמות להגשת הבקשה מהבטחת הכנסה או השלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי וצברו לפחות אלף וארבע מאות נקודות, על פי שיטת הניקוד של משרד הבינוי והשיכון. או נכה המרותק לכסא גלגלים והכנסתו אינה עולה על השכר הממוצע במשק.

זכויות נכים: נכים העונים על אחד המאפיינים הבאים, יהיו זכאים גם כן לדירת קבע בשיכון הציבורי. זוג נשוי שאחד מבני הזוג מקבל קצבת חוסר יכולת השתכרות, שבעים וחמישה אחוזים לפחות, או יחיד המקבל קצבה זו.

כמו כן לזוג לפחות שני ילדים והכנסות המשפחה הכוללות לא עולות על חמשת אלפים חמש מאות ושלושים ושבעה שקלים. או שלבני הזוג לפחות ילד אחד המקבל מאה אחוזים קצבת נכות. זכאים הם גם זוגות, ששני בני הזוג נכים הנשואים חמש שנים לפחות, ללא ילדים, וזכאים לשבעים וחמישה אחוזים לפחות קצבת אי כושר השתכרות כל אחד. או שיש להם ילד אחד לפחות.

משרד השיכון והבינוי, יעניק סיוע בשכר דירה, מדובר בסכום חודשי קבוע המועבר לחשבונו של הזכאי או לחשבונו של משכיר הדירה בכל חודש. מדובר בסכום הנע בין ארבע מאות שקלים ועד אלף ומאה שקלים. על פי הקריטריונים שפורטו בשורות הקודמות. בכל מקרה, משפחה או יחיד חסרי דירה, הכוונה שמעולם לא החזיקו בדירה. מעל גיל עשרים ואחת. וההכנסות אינן עולות על הסכום המזכה בקצבה. עשויים להימצא זכאים.

מידע נוסף ופרטי התקשרות באינדקס עסקים freeindex