Site icon זכויות – מה מגיע לכם?

זכויות אמהות חד-הוריות

כאשר אנו מדברים על זכויות המשפחה, חשוב להזכיר סוג מסויים של משפחה ההופך לנפוץ יותר ויותר לאורך השנים – משפחות חד-הוריות. אחוז המשפחות החד- הוריות גדל משנה לשנה בקצב מהיר כתוצאה מהיחלשות הטאבו החברתי על נשים החיות בגפן ותהליכים נוספים.

הסיבות לגידול נעוצות בעליה באחוז הגירושין והפרידות, והעליה במספר הרווקים והרווקות שבוחרים ללדת ילד, לאמץ, או לגדל ילד מאם פונדקאית. העליה מחבר העמים תרמה גם היא לגידול המואץ במשפחות חד הוריות, וכיום חשוב אף יותר להיות מודעים לזכויות אמהות חד-הוריות בישראל.

משפחות חד הוריות נוצרות גם בעקבות מוות של אחד מבני הזוג בגיל צעיר, שמותיר את השני הורה יחיד לילד שעוד לא מלאו לו 18.

בהתאם לשינויים הדמוגרפיים הללו נחקקו עם השנים חוקים שונים, שמטרתם להגן על זכויות כלכליות של משפחות חד הוריות. משפחות אלה, שפרנסתן מתבססת על מפרנס יחיד, שנושא גם בעול גידול הילדים וטיפול במשק הבית, מתקשות פעמים רבות להתקיים. דו"ח העוני משנת 2004 הראה כי אחת מכל ארבע משפחות חד הוריות נמצאת מתחת לקו העוני.

כל הזכויות הנוגעות למשפחות חד הוריות מתייחסות להורה גבר או אשה כאחד, אך ברוב הגדול של המקרים- מעל 90% מהמשפחות החד הוריות- מדובר באשה העומדת בראש המשפחה.

מהי משפחה חד הורית?

משפחה חד הורית מוגדרת בחוק כמשפחה שבראשה עומד תושב/ת ישראל המגדל/ת ילד (כאשר כל החוקים חלים עד הגיעו לגיל 18). ההורה היחיד צריך לענות לאחד מן התנאים הבאים:

שני החוקים שמעגנים את זכויותיהן של אמהות חד הוריות הם חוק הבטחת הכנסה משנת 1980 וחוק משפחות חד הוריות משנת 1992, שבהמשך נוספו לו תיקונים. בנוסף, למוסדות כגון הביטוח הלאומי, משרד השיכון ועוד, ישנן תקנות והקלות המסייעות למשפחות חד הוריות.

חוק הבטחת הכנסה

החוק מבטיח הכנסה לכל מי שאינו יכול להבטיח לעצמו מחיה נאותה. אבל חוק זה מציב לפני האם החד- הורית מגבלות, כיוון שגמלת הבטחת הכנסה אינה ניתנת באם האשה מחזיקה ברכב או לומדת לימודים אקדמאיים, שני דברים שהם לפעמים קריטיים לצורך התקדמות מקצועית. בנוסף, שיעור הבטחת ההכנסה, או השלמת ההכנסה- במידה והאם משתכרת, אך לא מרוויחה מספיק למחייתה, משתנים מעת לעת בהתאם לקיצוצים והחלטות שונות.

חוק משפחות חד הוריות מבטיח להורה את הזכויות הבאות

זכויות נוספות הניתנות למשפחות חד הוריות

Exit mobile version