תפקיד הסנגוריה הציבורית

במרביתם של ההליכים הפליליים המתנהלים נגד נאשמים וחשודים, ישנה חובה למנות עורך דין לנאשם או לחשוד, ואסור לדון בעניין מבלי שנעשה כן. אולם, פעמים רבות אדם העומד בפני כתב אישום או חשדות שמובילים למעצרו, אינו מסוגל לעמוד בעלויות של ההגנה המשפטית.

מסיבה זו, הוקם בישראל גוף ממשלתי במסגרת משרד המשפטים – הסנגוריה הציבורית – הפועל מכוח חוק, ותפקידו לספק הגנה משפטית בכל שלבי ההליך הפלילי. אולם, בפועל משפטים פליליים רבים מתנהלים כאשר הנאשמים אינם מיוצגים, וכדי להבין את התמונה במלואה יש לבחון מתי קמה הזכות לייצוג על-ידי הסנגוריה הציבורית.

הייצוג על-ידי הסנגוריה עניינו רק בהליכים פליליים, ואילו בנושאים אזרחיים קיים גוף מקבילה – הלשכה לסיוע משפטי. כאשר אדם זוכה לייצוג על-ידי הסנגוריה, כלל השירותים ניתנים בחינם, והמדינה היא שנושאת בעלותם. אולם, במסגרת סמכויותיו של שר המשפטים, נקבעות אגרות מסוימות שניתן להטיל על מי שזכה לייצוג מטעם הסנגוריה.

חובת מינוי סנגור

מבחינה מושגית, ישנו הבדל בין החובה למינוי סנגור לנאשם או חשוד, והזכות לקבל ייצוג מטעם הסנגוריה. בחוק סדר הדין הפלילי נמנים מקרים רבים בהם קיימת חובה לדאוג לייצוג – כך לדוגמא, כאשר מוגש כתב אישום, על התובע להצהיר בפני בית המשפט האם בכוונתו לבקש להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל. אם התובע עשה כן, לא ניתן לנהל את המשפט אם הנאשם אינו מיוצג. בפועל, אירעו מקרים בהם הוטל מאסר על נאשם שלא היה מיוצג, ובית משפט ביטל את גזר הדין בערעור, בשל הפרת החובה למינוי סנגור. נוסף על כך, קיימת חובה למנות סנגור גם לנאשם שהוא אילם, עיוור או חירש, כאשר כתב האישום כולל עבירות חמורות ועוד.

הזכות למינוי סנגור

בכל מקרה שבו קיימת חובה למנות סנגור, הנאשם יכול לבחור האם לשכור בעבור עצמו עורך-דין, או לקבל ייצוג מהסנגוריה הציבורית. נוסף על כך, חוק הסנגוריה ציבורית מונה שורה ארוכה של מקרים בהם קיימת זכות לקבל ייצוג מטעם הסנגוריה. בין היתר, יש זכות למינוי סנגור כאשר מדובר בנאשם מחוסר אמצעים (למעט כאשר מדובר בעבירות קלות במיוחד), כאשר מתנהלים הליכים בעניינם של נאשמים ועצורים קטינים, כשמדובר במי שהוזמן להקראת כתב אישום במסגרת יום דיונים מרוכז ("סרט נע" של הקראות כתבי אישום וקבלת תשובת הנאשם), מי שהוגשה נגדו בקשת הסגרה למדינה זרה ועוד.

חוק הסנגוריה הציבורית כולל גם את האפשרות לפנות בבקשה להיות מיוצג. למשל, אסיר המעוניין להגיש עתירה לקיום משפט חוזר, יכול לפנות לסנגוריה שתחליט האם עניינו מצדיק סיוע מצידה.

קראו גם על יעוץ משפטי חינם.

כיצד מממשים את הזכות

כאשר אדם נעצר, על הממונה על החקירה להסביר לו כי ביכולתו לבקש להיות מיוצג על-ידי עורך דין מהסנגוריה הציבורית, אם הוא זכאי לכך לפי הקריטריונים שבחוק. באופן דומה, כאשר מוגש כתב אישום או בקשה להסגרה כנגד אדם, יש להבהיר לו כי ביכולתו לבקש שימונה לו סנגור. מי שמתנהל נגדו הליך כאמור, זכאי לפנות לסנגוריה הציבורית במחוז שבו מתנהל ההליך, בבקשה למינוי סנגור. אם הבקשה נתקלה בסירוב, ישנה אפשרות לפנות בערר לסנגוריה הציבורית הארצית.

לבסוף, אם אפיק זה לא צלח, ואף אם באמת לא קיימת זכאות לייצוג בהתאם לחוק, תמיד ניתן לבקש מבית המשפט להורות על מינוי עורך דין. זאת, היות שלבית המשפט סמכות נרחבת להחליט כי הנאשם זכאי לקבל ייצוג, ומי ישא בעלות של מינוי עורך הדין.

מי מייצג בפועל?

למרות שישנם עורכי דין שעובדים במשרה מלאה בסנגוריה, לאור היקף התיקים הרב שבהם ממונה סנגור, פעמים רבות עורכי דין עצמאיים מקבלים מינוי מטעם הסנגוריה לטיפול בתיק. משמעות הדבר היא כי יש מגוון נרחב של עורכי דין שעובדים עבור הסנגוריה, אולם חרף תמונה זו לעיתים לוקח זמן רב עד שממונה עורך דין מטעמה.

עוד בנושא: תביעה ייצוגית.

לכל המאמרים בקטגוריה זכויות מול הרשויות.