הכשרה מקצועית

הכשרה מקצועית לדורשי עבודה באה במטרה להקנות מקצועות לאנשים מעל גיל 18, בין אם הם בעלי מקצוע ובין אם לא. לאנשים אלה לא נמצאה תעסוקה מספקת באמצעות שירות התעסוקה, או שהם מעוניינים ללמוד מקצוע או להסב את מקצועם הקודם למקצוע אחר, או לשפר את מקצועם כדי להעלות את סיכוייהם למצוא עבודה ולשפר את הכנסתם.

במסגרת ההכשרה המקצועית לדורשי עבודה, ניתנים, פרט ללימודי המקצוע, כלים לפיתוח כישורי עבודה, העצמה אישית, שיווק עצמי, דרכים נכונות למציאת עבודה, כלים לשיפור הדימוי העצמי וסדנאות.

לפני הלימודים, במהלכם ובסיומם

 • לפני הלימודים: על דורש העבודה, שהופנה להכשרה מקצועית, להופיע בפני ועדת קבלה לקורס. בוועדה בוחנים האם הוא עומד בתנאי הקבלה והאם הוא מתאים ללימודים ולעבודה לאחר מכן. במידה והוועדה החליטה כי דורש העבודה התקבל לקורס, עליו להירשם ולהגיע ללימודים.
 • במהלך הלימודים: לעתים, דורש העבודה משלם סכום סמלי עבור ההשתתפות בקורס. בסוף כל חודש של לימודים, ביטוח לאומי מקבל דיווח על מספר ימי נוכחותו בלימודים. בהתאם למה שדווח ובהתאם לזכאותו האישית, דורש העבודה מקבל השלמת הכנסה או דמי אבטלה מהביטוח הלאומי.
 • בסיום הלימודים: בתום הקורס מתקיימים מבחנים עיונים ומעשיים. דורש העבודה שהצליח במבחנים, מקבל תעודת סיום קורס ותעודת מקצוע, שמקנה מעמד של "מקצועי" מטעם שירות התעסוקה. עם התעודה הוא רשאי לבקש משירות התעסוקה להפנותו לעבודה במקצוע שרכש.

אוכלוסיית היעד להכשרה מקצועית

 • דורשי עבודה מבוגרים מגיל 18.
 • דורשי עבודה שבידיהם השכלה אקדמאית והם הופנו להכשרה מטעם לשכות התעסוקה לאקדמאים.
 • חיילים משוחררים או אנשים הנמצאים בתקופה של 3 שנים ממועד שחרורם משירות סדיר. כאשר הם נמצאים בהכשרה מקצועית הם זכאים לקבלת דמי אבטלה מביטוח לאומי.
 • עולים חדשים בתקופה של 3 שנים ראשונות בארץ או יותר, בהתאם לארצות מהם הגיעו.
 • אנשים שעובדים עדיין בתעשייה, אך עתידים להיות מפוטרים. הם יעברו הכשרה מקצועית בתעשייה ובבנייה, בשיתוף שירות התעסוקה, המפעלים וביטוח לאומי.
 • אנשים מוגבלים, בני מיעוטים או אסירים משוחררים. כולם יחד נחשבים לאוכלוסיית מיוחדות.
 • דורשי עבודה בעלי צרכים מיוחדים- נשים לא יהודיות, עולים חדשים, נשים חרדיות, אימהות חד הוריות, אנשים נכים, אסירים לפני שחרור ומוגבלים.
 • דורשי עבודה שמגיעים מאזורים כגון מוקדי אבטלה וקו העימות.

 

מסלולי הכשרת דורשי עבודה בהכשרה מקצועית

הכשרת דורשי עבודה כוללת במסגרתה חמישה מסלולים:

 • הסבת אקדמאים- אנשים בעלי תעודות אקדמיות מגיעים ללמוד מקצוע חדש.
 • הכשרה מקצועית לקהל הפונים הרחב.
 • קידום נשים בשוק העבודה ופיתוח כישורי עבודה שונים.
 • הכשרה מקצועית בתעשייה ובבנייה.
 • הכשרה מקצועית לחיילים משוחררים.

כדאי לדעת

 • דורשי עבודה שמקבלים גמלת הבטחת הכנסה מביטוח לאומי זכאים להמשיך ולקבלה גם במהלך הקורס במסגרת ההכשרה המקצועית.
 • דורשי עבודה שמקבלים דמי אבטלה ולומדים בהכשרה מקצועית, זכאים לקבל סכום של 70% מדמי האבטלה, תוך ניכוי התשלומים הניתנים להם במהלך הלימודים, אלא אם כן הם זכאים לדמי אבטלה מלאים.
 • ברוב המקרים כל ההוצאות הנלוות ללימודים ממומנות על ידי ביטוח לאומי ומשרד התמ"ת, פרט למקרים מסוימים, בהם דורשי העבודה משלמים סכום של השתתפות עצמית.
 • דורשי עבודה שהופנו להכשרה מקצועית, זכאים לקורס נוסף פעם בשלוש שנים.
 • לדורשי עבודה אשר מקבלים דמי הבטלה- ימי הלימודים נחשבים להם כימי אבטלה, וכאשר האדם סיים את ימי הזכאות לדמי אבטלה, הוא לא יקבל תשלום נוסף בתקופת הלימודים (פרט לאנשים שלא סיימו 12 שנות לימוד- יקבלו דמי אבטלה גם מעבר לתקופה, אולם לא מעבר ל- 138 ימים).

עוד בנושא: זכויות מובטלים ודורשי עבודה

וגם: זכויות עובדים