ביטוח תאונות לילדים

מכוח חוק חינוך חובה, זכאי גם כל תלמיד, מגיל חמש ועד גיל ארבעים וחמש לביטוח תאונות לילדים, גיל המקסימום הגבוה, שאינו תואם תלמידי בית ספר, מתאים לתמידי ישיבות, שגם הם מבוטחים. כל הורה משלם על הביטוח עם תשלומי החובה לבית הספר, מדובר בסכום מזערי, של כשלושים שקלים לשנת לימודים.

ביטוח תאונות לתלמידים נכנס לחוק בשנת אלף תשע מאות תשעים ושלוש בעקבות תיקון בחוק חינוך חובה, מאז ועד היום מחויב כל בית ספר לבטח את כל תלמידי בית הספר בתנאי מינימום שנקבעו בחוזר המנכ"ל, מדובר בביטוח ממלכתי השווה לכל התלמידים.

במסגרת זכויות ילדים, הביטוח תקף בכל שעות היממה ובכל ימות השנה. הביטוח כולל כמעט כל סוג של פציעה שקרתה לילד והשאירה בו נזק קבוע, גם מחוץ לבית הספר וגם בחופשת הקיץ והחגים. המקרים בהם הביטוח לא תקף, הם במקרה של תאונת דרכים, פגיעה בעקבות טרור, מחלה, רשלנות רפואית, או כל מקרה אחר שהפיצויים בגינו כבר מוסדרים ומעוגנים בחוק.

הביטוח מכסה, פרט לפציעה, גם מקרי מוות, הסכום עשוי להגיע למאה וחמישים אלף שקלים בערך. במקרה ונוצרה נכות, הכוונה לליקוי פיזי ביכולת הנבדק על פי מבחנים הקבועים בחוק, יינתן פיצוי. זאת ועוד, אם נוצרה פגיעה אסטטית, פגיעה בשיניים, חבלות וצלקות, תובא הפגיעה לפני ועדת החריגים ועשוי להתקבל פיצוי בגינם.

מבחינת נכות נפשית, הפוליסה תכסה רק מקרה של הטרדה מינית שבגינו נוצרה נכות נפשית.

כמו כן, אם נוצרה פגיעה המונעת מהתלמיד להגיע לבית הספר, עשרים ואחת יום לפחות, בשל הליך שיקומי, הפוליסה תשלם עבור כל יום שהילד נמצא בביתו או במוסד משקם כמאה וחמישים שקלים ביום. אם נצרך הילד להגיע לחדר מיון, הפוליסה תכסה את העלויות, על ההורים להביא אישור על נסיבות התאונה מבית הספר, ולהגישו יחד עם הקבלה על המיון לחברת הביטוח לקבלת החזר.

זכויות הורים בחינוך: כדאי לדעת, שגם הורי התלמידים מבוטחים, במקרה שליוו טיול בית ספרי או כל פעילות בית ספרית אחרת, ובמהלכה נפצעו או נפטרו.

אם הפציעה התרחשה בשטח בית הספר, על הצוות הלימודי, מורה או גננת, למלא דוח תאונה, לא יאוחר משבעה ימים לאחר הפציעה. זהו דוח הכרחי לתביעת הביטוח. אם התאונה התרחשה מחוץ לבית הספר, אין צורך בדיווח מטעם בית הספר.

בכל מקרה שבו הילד נפגע, יש לפנות לבית הספר לקבלת עותק של פוליסת הביטוח ולבדוק האם פציעה זו מכוסה על ידי חברת הביטוח. כמו כן יש לשמור את כל המסמכים והקבלות הקשורות לפגיעה לשם התחשבנות בעתיד מול חברת הביטוח.

חשוב לזכור שבמקרה זה, של ביטוח תאונות תלמידים, התביעה תקפה עד הגיעו של הילד לגיל עשרים ואחת, גם אם התאונה התרחשה שנים רבות קודם, כלומר, ההתיישנות חלה רק עם הגיעו של הילד לגיל עשרים ואחת.

בנוסף לכספי הפיצויים מביטוח התאונות לתלמידים, ניתן לתבוע גם גורמים אחרים באותו עניין, אם התאונה התרחשה כתוצאה מרשלנות של גורם כלשהוא. אם למשל, נחבל הילד מציוד מסוכן שהושאר בבית הספר ללא השגחה, מתקיימת כאן עילה לתביעה על רשלנות, וניתן לתבוע את בית הספר. תביעת הרשלנות ותביעת פוליסת הביטוח לתאונות אישיות אינן שייכות זו לזו, וכל תביעה נידונה בנפרד.

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, הוא ביטוח חשוב ביותר, לו זכאי כל תלמיד בחוק חינוך חובה בישראל. הביטוח עומד לרשות כל ההורים, בעלי יכולת כלכלית וגם להורים חסרי אמצעים, כך, שאם נפגע ילדם ההורים יוכלו להקדיש עצמם לטיפול ושיקום הילד ולא להתעסק בבעיות כלכליות הנגרמות בעקבות תאונה שהתרחשה.

ראו גם:

זכויות עובד שנפגע בתאונת דרכים